Kurator odwiedziła Nowy Sącz i zachwalała reformę oświaty

Kurator odwiedziła Nowy Sącz i zachwalała reformę oświaty

Dzisiaj, w auli Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie Barbary Nowak, małopolskiego kuratora oświaty z dyrektorami szkół i placówek edukacyjnych z Sądecczyzny. Przybyli na nie dyrektorzy i nauczyciele z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Głównym tematem spotkania była wprowadzana w tym roku szkolnym reforma systemu oświaty.

Za jedno z najważniejszych osiągnięć reformy uważam przywrócenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego – mówi Barbara Nowak. – Dla mnie liceum jest tym, co stwarza fundamenty do kształtowania się polskiej inteligencji i daje możliwości poprawienia jakości wykształcenia.

Barbara Nowak podkreśliła, że dobrym wyborem edukacyjnym są także szkoły branżowe.

Już po pierwszych trzech latach takiej szkoły uczeń będzie przygotowany do podjęcia pracy w danym zawodzie. Jeśli jednak będzie się chciał kształcić dalej – ma do tego stworzone warunki. Może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdać maturę i pójść na studia. Do tej pory brakowało takiej ciągłości nauczania.

Także Marek Pławiak, starosta nowosądecki, jest przekonany, że zreformowany system nauczania będzie dla pedagogów poważnym udogodnieniem w ich codziennej pracy oraz wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie zawodowe oraz wyniki osiągane przez uczniów,.

W spotkaniu z Barbarą Nowak wzięli również udział senator Stanisław Kogut oraz poseł Jan Duda.

fot. Starostwo Powiatowe