KORZENNA I GMINA GRYBÓW – porównanie bliskich sąsiadów

KORZENNA I GMINA GRYBÓW – porównanie bliskich sąsiadów

miniatura

Korzenna i gmina Grybów to bliscy sąsiedzi. Różni ich nie status gminny, ale wielkość. Gmina Grybów to prawdziwy olbrzym ze swoimi 25 tysiącami mieszkańców wobec 15 tysięcy mieszkańców gminy Korzennej. Jednak to Korzenna rozwija się intensywnie, sporo inwestuje w infrastrukturę, czasami zaskakuje rozmachem i pomysłowością inwestycyjną.

Muszla koncertowa to jednak ewenement. Tylko Łącko jest bardziej „muzykalne”, ponieważ pobudowało coś w rodzaju opery. W Korzennej jest rozwinięta infrastruktura sportowa, a w gminie Grybów budują basen i nie mogą go zbudować. Korzenna umie także korzystać ze źródeł zewnętrznych. W tym względzie mieszkają tam zaradni ludzie. Gmina Grybów może czerpać inspiracje z Korzennej. Porównanie tych gmin zostanie przeprowadzone na polu spraw finansowych.

Zakres porównań

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnice dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsza jest Korzenna: 7,4 do 6,3 tysiąca,
  • Dochody własne: na zbliżonym poziomie 1,7 tysiąca,
  • Wydatki majątkowe: lepsza jest Korzenna: 2,2 do 1,3 tysiąca,

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 850 do 650 złotych na korzyść Korzennej w 2022, w 2023 w gminie Grybów 330 zł do 160 zł Korzennej.

Podsumowanie finansów

Wynik wynosi 3-1 dla Korzennej. Oznacza to, że w 3 wskaźnikach Korzenna jest lepsze, a w 1 wygrywa gmina Grybów.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Korzennej są to m.in.: 1. budowa krytej pływalni, 2. budowa hali sportowej w Korzennej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie gminy, 3. modernizacja UG w Korzennej, 4. remont i przebudowa zabytkowego dworu w Lipnicy Wielkiej.

W gminie Grybów są to m.in.: 1. rozbudowa sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej, 2. rozbudowa szkół podstawowych na terenie gminy, 3. budowa Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej i lodowiska w Białej Niżnej, 4. budowa oczyszczalni ścieków Ptaszkowa/Cieniawa.

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Ukradli puszkę z datkami dla chorego dziecka. Policja udostępnia obraz z monitoringu

logotyp

Reklama