Kolejne osoby z tytułem Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej

Kolejne osoby z tytułem Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej

Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej

Wyróżniają się w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki nim o Sądecczyźnie mówi się w Polsce i za granicą. 15 osób odebrało wczoraj wyjątkowe odznaczenia i dołączyło do grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej.

Dekoracja medalami odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miast i gmin Sądecczyzny, radni powiatowi i gminni oraz bliscy wyróżnionych osób. Spotkanie uświetnili swoimi występami zespół regionalny „Cacani” oraz kapela młodzieżowa działająca przy Szkole Podstawowej w Zagorzynie.

Warto wspomnieć, że przyznanie odznaczeń odbyło się po raz pierwszy po przerwie związanej z pandemią.

Jak zaznaczał przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, każda z wyróżnionych osób zasłużyła na docenienie za lata pracy społecznej i rozsławianie regionu.

– Cieszę się, że Sądecczyzna ma tak wielu ambasadorów działających w różnych dziedzinach. Gratuluję i życzę niegasnącej pasji i radości z tego, co robicie – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” otrzymali wczoraj:

Druh Antoni Baran – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzeży w gminie Łącko, skarbnik w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu, prezese Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łącku i zastępca przewodniczącego Rady Parafialnej w Zabrzeży.

Druh Henryk Czerwińczak – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegiestowie (od 2001 roku), wieloletni sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Muszynie, były sołtys Żegiestowa oraz sekretarz stowarzyszenia Sądeckich Sołtysów, przez 20 lat pełnił funkcję ławnika sądowego.

Jan Golonka – samorządowiec, mgr inż. ogrodnictwa. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej. W latach 1979 – 1981 pracował w Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu. W latach 1981 – 1987 był nauczycielem w Szkole Rolniczej w Podegrodziu.

Zygmunt Paruch – wieloletni samorządowiec. W latach 1990-1998 radny I i II kadencji, przewodniczący Rady Gminy Gródek n/Dunajcem. Od 1998 roku radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I, II, III, IV, V kadencji. W latach 1998-2006 członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN, członek Komisji Budżetowej RPN. W latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Statutowej RPN, członek Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Od 2014 do 2018 roku przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego. Założyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego oraz pierwszy prezes Sądeckiej Organizacji Turystycznej.

Zofia Pawłowska – emerytowana nauczycielka. Pracowała w szkołach podstawowych w Posadowej Mogilskiej, Królowej Górnej i Kamionce Wielkiej. W tej ostatniej przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora i zastępcy dyrektora. Podczas pracy zawodowej w szkole w Kamionce Wielkiej została komendantem Hufca ZHP.

Michał Piotrowski – pedagog i artysta fotografik. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1997 roku mieszka w Nowym Sączu, gdzie pracuje jako pedagog i artysta fotografik.

Iwona Romaniak – społecznik, działa w organizacjach pozarządowych. W latach 2013 – 2017 była prezesem Małopolskiej Fundacji Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Braterstwo”, w 2017 r. założyła Fundację Bratnia Dusza.

Władysław Kolarski – lekarz pediatra i wieloletni dyrektor Ośrodka Zdrowia w Muszynie, od ponad 50 lat związany z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna. Przez 40 lat kierował pracą ośrodka zdrowia.

Stanisław Król – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Ptaszkowej i członek Orkiestry Dętej w Ptaszkowej. Były kapelmistrz orkiestry. W 1997 roku założył chór mieszany i został jego dyrygentem. Muzyk zespołu regionalnego „Echo Jaworza”.

Jan Łuszczewski – goprowiec, który w szeregi górskiego pogotowia wstąpił w 1980 roku, podtrzymując w ten sposób tradycje rodzinne. Prezes Zarządu Jaworzyna Krynicka.

Wincenty Motyka – wieloletni nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. Odszedł na emeryturę w 1997 roku po 35 latach pracy w szkole. W latach 70. przez trzy kadencje był prezesem OSP Biała Wyżna. Po połączeniu jednostki z OSP Grybów został pierwszym prezesem OSP Grybów-Biała.

Janusz Pasiut – trener piłki siatkowej, prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Poprad” Stary Sącz. Uczy wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.  Zasłużony działacz Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.

Ks. kan. Albin Samborski – w latach 1989-2021 pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej, jednej z najstarszych parafii na Sądecczyźnie.

Mieczysław Smyda – dyrygent, skrzypek i pedagog. Ukończył studia na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach o specjalności „kameralistyka” oraz studiów podyplomowych na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej o specjalności „dyrygentura symfoniczno-operowa”.

Ks. prałat Jan Wąchała – proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy w gminie Stary Sącz. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 roku, a w Przysietnicy pracuje od roku 1985.

Więcej informacji na temat wyróżnionych osób znajdziesz na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – TUTAJ.

fot. Maria Olszowska, źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Czytaj też: Sędziszowa. Czworonożny Motor znalazł podpalacza

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.