Nabory wniosków dla organizacji pozarządowych w ramach FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE POŁUDNIE

Łącznie 74 dotacje rozdano w roku 2018 Grupom Nieformalnym i Młodym Organizacjom Pozarządowym w ramach projektu „FIO Małopolska Lokalnie. Południe”, realizowanego przez  4 Operatorów: Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja Horyzont360. Wsparcie w ramach projektu obejmowało organizację i grupy nieformalne z obszaru południowej części województwa małopolskiego (powiat: myślenicki, limanowski, gorlicki, bocheński, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski, miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki).

Obecnie trwa nabór wniosków na konkurs ( termin składania do 05.04.2019 r.) . Przypomnijmy, że celem głównym projektu jest tworzenie partnerstw na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego w podejmowanie inicjatyw oddolnych realizowanych przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019r.

Adresatami zadania publicznego są młode organizacje  pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu powiatów objętych wsparciem, które w ramach projektu mogą otrzymać dotację nawet do 5 000 zł: 3000,00 zł na planowaną przez siebie inicjatywę społeczną oraz 2000,00 zł na wsparcie instytucjonalne ( przypadku młodych organizacji pozarządowych).

Wszelkie informacje odnośnie naboru, składania wniosków, spotkań i szkoleń znajdują się na stronie http://malopolskalokalnie.pl/poludnie/ oraz facebooku: https://pl-pl.facebook.com/malopolskalokalniepoludnie/ jak również w siedzibach Operatorów.

 

BRW1

Wypowiedz się w tej sprawie