Klan Trzupków, czyli historia znanych sądeckich architektów

Klan Trzupków, czyli historia znanych sądeckich architektów

Zbliżając się do Nowego Sącza od zachodu, od Limanowej, już z Wysokiego widać w kotlinie, gdzie rozłożyło się miasto, strzelistą wieżą kościoła pod wezwaniem św. Heleny. Po drugiej stronie miasta od wschodu nad rondem im. „Solidarności” góruje nieczynny od dwóch lat „Zajazd Sądecki” – góralski szałas, bardzo kiedyś popularna restauracja i hotel. Co łączy te dwie budowle – sakralną i jak najbardziej świecką? Osoba uznanego architekta Zenona Trzupka (1925-1985). W jego ślady poszli syn Mirosław i wnuk Tomasz, tworząc swoisty klan architektów i odciskając w Sączu i okolicy ślady swojej twórczej działalności budowlanej.

Zenon Trzupek poszedł drogą wielu innych sądeckich architektów. Absolwent I Liceum im. Jana Długosza podjął studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Po ich ukończeniu wrócił do rodzinnego miasta, realizując z pasją swoje projekty. W latach 1965-1975 był architektem powiatowym. Kiedy nastało w 1975 r. województwo nowosądeckie, został architektem wojewódzkim. To właśnie z tego okresu pochodzą najbardziej znane jego projekty świeckie i sakralne, jak choćby wspomniany „Zajazd Sądecki”, „Smrek” w Kosarzyskach, liczne przystanki autobusowe, Dom Pszczelarza i Dom im. św. Filipa Neri w Kamiannej. Najbardziej zaznaczył się swoim stylem modernistyczno-regionalnym w projektach kościołów. Mimo że były to czasy PRL-u, kwitło budownictwo sakralne. „Swoje” kościoły ma Zenon Trzupek w Nowym Sączu (św. Helena), w Rytrze, Siedliskach, Sromowcach Niżnych, Ochotnicy Górnej i innych. Pewnie byłoby tych obiektów znacznie więcej, ale Zenon Trzupek zmarł w 1985 r., mając zaledwie 50 lat.

***

Jego pracownia mieściła się w Nowym Sączu przy ul. Fredry 3. Przy tej samej ulicy swoją pracownię ma od 1988 r. jego syn Mirosław, rocznik 1962. (…)

Cały tekst przeczytasz w najnowszym DTS – bezpłatnie pod linkiem:

 

Reklama