Ilu naszych samochodów potrzebuje wojsko na Sądecczyźnie?

Ilu naszych samochodów potrzebuje wojsko na Sądecczyźnie?

Wojskowe Centrum Rekrutacji

W mediach społecznościowych pojawiają się o informacje o pismach w sprawie przekazania samochodu dla potrzeb wojska. Jak już ustaliliśmy, również miasto Nowy Sącz takie dokumenty wysyła, a obecnie znamy też stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji. 

– Mogę potwierdzić, że Wydział Zarządzania Kryzysowego UM rozsyłał, rozsyła i będzie rozsyłał podobne pisma w przyszłości, to rutynowe działanie związane z realizacją świadczeń rzeczowych lub osobowych na rzecz obronności RP, które jest prowadzone od wielu lat zgodnie z obowiązującym prawem – wyjaśnił nam kilka dni temu Mariusz Smoleń, czyli Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

Odpowiedzi w tej kwestii udzielił nam również ppłk Henryk Kiełbasa, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Czy w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie zwiększyła się ilość takich postępowań? – Aktualnie procedowane w samorządach wnioski Wojskowych Centrów Rekrutacji w sprawie przeznaczenia środków transportowych (maszyn) na rzecz obrony stanowią element planowanego przygotowania jednostek wojskowych do działań zgodnie z przeznaczeniem i liczbowo kształtują się na podobnym poziomie jak w analogicznych okresach lat ubiegłych – powiedział oficer.

Wojsko Polskie

Niestety nie możemy poznać dokładnych ilości, jakich dotyczą omawiane procedury. – Liczba procedowanych w tej sprawie wniosków jak i wydanych przez samorządy decyzji, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także liczba środków transportowych z gospodarki narodowej zaewidencjonowanych na potrzeby Sił Zbrojnych RP stanowią informację niejawną gdyż są elementem planowanego przygotowania jednostek wojskowych do działań zgodnie z przeznaczeniem i w związku z tym dane te nie mogą być udostępnione – wyjaśnił ppłk Henryk Kiełbasa.

Nie wiemy więc ilu właścicieli samochodów otrzymało takie pismo, a także jakie konkretnie przekazano w nich wytyczne. Pewnym jest jednak, że posiadacze np. SUV-ów mogą spodziewać się takich postępowań administracyjnych względem swoich pojazdów. 

Foto: Adrian Maraś / portal X – Cezary Graf

Czytaj także: Przekazanie wojsku samochodu? Wysyłane są zawiadomienia

 

Reklama