Grzegorz Szarek

Grzegorz Szarek

Imię i nazwisko: Grzegorz Szarek

Nazwa partii: Konfederacja Wolność i Niepodległość Korony Polskiej

Numer na liście wyborczej: 3

Data i miejsce urodzenia:

26.01.1975 r Kraków

Wykształcenie:

Wyższe Magister Ochrony Środowiska – zawód wykonywany,

miejsce zatrudnienia:

Przewodnik górski.

Miejsce pracy:

polskie, słowackie i ukraińskie Karpaty.

Doświadczenie / kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Znajomość historii i kultury regionu z którego kandyduję. Racjonajny głos w kwestiach ochrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Przynależność partyjna:

Konfederacja Korony Polskiej

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Żonaty, krajoznawstwo, fotografia przyrodnicza i portretowa, miłośnik psów.

Organizacje przewodnickie (SMPG LIDER- Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich, SKPG Kraków, AKPT Kraków)

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Od wielu lat oprowadzam ludzi, widzę czym poszczególne regiony przyciągają turystów, rozwijając swoje „ małe ojczyzny”. Uczciwość, wierność zasadom, nieprzekupność, szlachetność.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Fatalna jakość systemu ochrony zdrowia, nieprzyjazne przedsiębiorcom prawo, bomby z opóźnionym zapłonem zastawione przez PiS np. nowe prawo geologiczne i górnicze. Zbyt rozbudowany socjal zwłaszcza dla imigrantów.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Spalarnia odpadów w Nowym Sączu, poprawa infrastruktury drogowej, wspieranie lokalnych producentów zdrowej żywności (ułatwienia w przepisach prawnych) Przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu przez pato-deweloperkę i „radosną” twórczość urzędników.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chcę bronić wolności, godności i majętność Polaków ( zwłaszcza w kontekście wydarzeń ostatnich 3,5 roku)

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/ powiedzieć na koniec:

Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama