Nadzieja Jaskółka

Nadzieja Jaskółka

miniatura

Imię i nazwisko: Nadzieja Jaskółka

Nazwa partii: Konfederacja

Numer na liście wyborczej: 2

Data i miejsce urodzenia:

12.03.1988 r., Mińsk

Wykształcenie:

wyższe: neurologopedia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

neurologopeda i nauczyciel w przedszkolu katolickim

Doświadczenie, kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Przez doświadczenie pracy w szkolnictwie i jako logopeda od podszewki poznałam niedomagania systemu edukacji i służby zdrowia. Mam pomysły na poprawienie ich funkcjonowania, zbieżne z programem Konfederacji „Konstytucja Wolności”.

Przynależność partyjna:

Ruch Narodowy

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Mam wspaniałego męża, spodziewamy się dziecka. Pasjonuję się ikoną, jestem ikonopisarką, wspólnie z cystersem o. dr Janem Strumiłowskim wydałam książkę „Ikony Zbawienia”. Lubię chodzić po górach, chętnie odwiedzam również szlaki Beskidu Sądeckiego.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Przywiązanie do wiary i konserwatywnych wartości. Chcę promować tradycyjny model rodziny i piękno kobiecości wolnej od krzykliwego lewicowego feminizmu.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Uproszczenie i obniżenie podatków. Obrona polskiej suwerenności jak przed niebezpieczeństwami ze Wschodu, tak i przed zakusami biurokratów z Unii Europejskiej. Usprawnienie działania systemu edukacji poprzez rozsądną reformę oświaty. Zapewnienie Polakom żywnościowego bezpieczeństwa dzięki wsparciu dla polskiego rolnictwa i zatrzymaniu nieuczciwej konkurencji z Ukrainy. Efektywne wyposażenie, modernizacja i wyszkolenie polskiej armii, a także promocja postaw proobronnych wśród obywateli. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie wydobycia polskiego węgla. Zwiększenie dostępności mieszkań dla Polaków. Poprawienie funkcjonowania służby zdrowia poprzez rozbicie monopolu NFZ.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Poprawa funkcjonowania szkolnictwa i ochrony zdrowia. Kontrola instytucji publicznych i samorządów pod względem racjonalności i uczciwości w wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Rozwój turystyki. Utrzymanie regionalnej tożsamości.

Chcę zostać posłem, ponieważ:

Choć pochodzę z Kresów, mam rodzinę na Sądecczyźnie, dlatego bliskie mi są również sprawy regionalne. Jeśli zostanę obdarzona zaufaniem wyborców, chciałabym w pracy parlamentarnej dbać o interes całej Polski, najbardziej jednak zwracając uwagę na potrzeby regionu, z którego zostanę wybrana.

Ważne zdanie, które chciałabym zacytować/powiedzieć na koniec:

Słowa, które stały się moim hasłem wyborczym: „Nadzieja zawieść nie może”.

Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost poparcia Konfederacji. Wielu Polaków zaczyna mieć nadzieję, że uda się rozbić już zbyt długo trwającą, a najprawdopodobniej udawaną walkę PiS-PO. Jeśli wyborcy w moim okręgu obdarzą mnie poparciem, dołożę wszelkich starań, by łącząc swoją pracę z pracą moich kolegów i koleżanek, nie zawieść nadziei tych, który na mnie oddali swój głos. Co jeszcze dla mnie ważne, swojej własnej nadziei nie pokładam w sobie samej, ponieważ pokładanie nadziei w sobie konsekwentnie prowadzi do realizacji jedynie osobistych pragnień i zachcianek, i to w każdej sferze życia, nie tylko politycznej. Dlatego też wybierając na swoje hasło wyborcze zdanie, które wprost wiąże się z wiarą, chciałabym, żeby w obliczu realnej pokusy zdrady ideałów – która w świecie polityki zawsze zagraża i każdy polityk powinien być jej świadomy – było ono także dla mnie przypomnieniem i zobowiązaniem wobec tych, którzy mi zaufali. 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama