Gorlicki deptak przejdzie metamorfozę. Zobacz wizualizacje

Gorlicki deptak przejdzie metamorfozę. Zobacz wizualizacje

deptak Gorlice, wizualizacja

Gorlicka starówka wkrótce zyska nowe oblicze. W planach jest remont kilku ulic, a przede wszystkim przebudowa deptaku na ul. 3 Maja. Ma stać się bardziej zielony.

Przetarg na remont ulic w centrum Gorlic już ruszył, a przyjmowanie ofert potrwa do 22 marca. Wykonawca będzie działał w trybie zaprojektuj i wybuduj. Czas, jaki będzie miał na realizację zadania, to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na ulicy 3 Maja ma zostać wymieniona nawierzchnia i mała architektura. Konieczne będzie wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej oraz stworzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca ma się też zająć zagospodarowaniem terenu zielonego oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Ponadto na ulicy zmieni się organizacja ruchu.

Jak informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gorlicach, remonty przejdą także ulice: ,,Wróblewskiego z ul. Rynek (od skrzyżowania z ul. Świeykowskiego do skrzyżowania ulic Stróżowskiej z ul. Mickiewicza), Cicha (od skrzyżowania z ul. Piekarską do skrzyżowania z ul. Wąską), Wąska z ul. Rynek (od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania ul. Stróżowskiej z ul. Mickiewicza), Piekarska (od Dworzyska do ul. Rynek), Karwacjanów (od ul. Krakowskiej do początku zmodernizowanego odcinka ul. Karwacjanów)”.

W tym przypadku zadaniem wykonawcy będzie rozbiórka nawierzchni i ułożenie nowej z kostki granitowej po wykonaniu podbudowy.

Przypomnijmy, że w Gorlicach trwa obecnie wymiana miejskiego oświetlenia, o czym pisaliśmy TUTAJ.

wizualizacje: UM w Gorlicach

Share on twitter
Share on facebook