Frekwencja w Nowym Sączu. Rekord w komisji to 81%

Frekwencja w Nowym Sączu. Rekord w komisji to 81%

Przed chwilą spłynęły ostatnie wyniki głosowania od nowosądeckich komisji wyborczych. Tak, jak można było się spodziewać na podstawie sytuacji w całym kraju – frekwencja w Nowym Sączu znacznie przekroczyła tą sprzed czterech lat. Ile nieważnych głosów oddali mieszkańcy miasta? Gdzie głosowało najwięcej osób, a gdzie zanotowano najwyższą i najniższą frekwencję?

W wyborach do sejmu frekwencja w Nowym Sączu wyniosła 75,54% (uprawnionych do głosowania było 60 529 osób). Dla porównania – w 2019 roku do urn w mieście udało się 64,93% osób uprawnionych do głosowania.

Najwyższą frekwencję zanotowano w obwodowej komisji wyborczej nr 40, mającej swoją siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Władysława Barbackiego. Wyniosła ona 81%. Najniższa była natomiast frekwencja w komisji nr 50 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej i sięgnęła 46,25%.

Najwięcej ważnych głosów oddano w komisji nr 45 w Szkole Podstawowej nr 17 na ul. Mała Poręba – 1633, a najmniej w komisji nr 52 w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii przy ul. Kilińskiego – 8.

W Nowym Sączu w wyborach do sejmu oddano 441 nieważnych głosów – na 240 kartach zaznaczono więcej niż jedno nazwisko, a na 201 wyborcy nie zaznaczyli nic. 46 osób zagłosowało korespondencyjnie, a 72 przez pełnomocnika. Spośród 45 730 kart wyjętych z urn, 9 było nieważnych z powodu braku pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub były inne niż urzędowo ustalone.

W wyborach do senatu frekwencja w Nowym Sączu wyniosła 75,46%. 717 osób oddało nieważny głos – 219 postawiło więcej niż jeden znak „X”, a 498 osób nie postawiło go wcale. 46 osób zagłosowało korespondencyjnie, a 72 przez pełnomocnika. 15 kart z 45 690 wyjętych z urn było nieważnych.

W zamieszczonej poniżej galerii znaleźć można frekwencję w wyborach do sejmu we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Nowym Sączu. Dane z powiatu nowosądeckiego znajdziesz TUTAJ, a z powiatów limanowskiego i gorlickiego TUTAJ.

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama