Firma z Sądecczyzny zatrudnia setki cudzoziemców. Połowa z nich pracowała nielegalnie

Firma z Sądecczyzny zatrudnia setki cudzoziemców. Połowa z nich pracowała nielegalnie

287 cudzoziemców pracowało nielegalnie w jednej z dużych firm w powiecie nowosądeckim. Uchybienia w zatrudnianiu obcokrajowców wyszły na jaw podczas kontroli jaką przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej. Kontrolą objęto dokumentację pracowniczą 509 cudzoziemców wśród których było 501 obywateli Ukrainy, pięciu obywateli Mołdawii, jeden Białorusin, jeden Rosjanin i jeden Łotysz.

„Pracodawca powierzył nielegalnie wykonywanie pracy 287 cudzoziemcom ( 285 ob. Ukrainy, 1 ob. Mołdawii, 1 ob. Białorusi). W tym na innych warunkach, niż w posiadanym zezwoleniu na pracę zatrudnił 132 obcokrajowców, na innych warunkach niż w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę 52 osoby oraz  172 cudzoziemców zatrudnił bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę” – czytamy w  komunikacie Straży Granicznej.Wobec cudzoziemców i pracodawcy toczą się  postępowania wyjaśniające w sprawie o wykroczenie.

Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom, grozi kara grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.