Europejskie pieniądze dla południowej Małopolski

Europejskie pieniądze dla południowej Małopolski

Kompleksowa renowacja zamku w Rytrze, modernizacja szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, dofinansowanie kursów i szkoleń, które podnoszą kompetencje zawodowe mieszkańców, a także liczne inwestycje drogowe, w tym budowa obwodnicy Podegrodzia – to tylko kilka z 862 projektów, które dzięki unijnemu wsparciu zostały w ostatnich latach zrealizowane na Sądecczyźnie. Inwestycje przeprowadzone w tym zakątku regionu opiewają na kwotę 930 mln zł i sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu naprawdę doskonale.

Kultura, turystyka, rekreacja – każdego roku nowe atrakcje

Dzięki środkom unijnym, z sukcesem wykorzystywanym również przez Sądecczyznę, możemy chronić bogate dziedzictwo kulturowe regionu. Zamki, skanseny czy przydrożne kapliczki odzyskują swój dawny blask, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Małopolskę. Środki unijne umożliwiają też tworzenie nowych miejsc oraz możliwości do spędzania wolnego czasu. Fundusze w wysokości prawie 1,3 mln zł pozwoliły m.in. wybudować w Starym Sączu niesamowitą ścieżkę przyrodniczą – czyli unikatowe w skali kraju Bobrowisko.

W ramach dotacji unijnej przeprowadzono też kompleksową renowację Zamku w Rytrze wraz z częściową jego rekonstrukcją. Prace pozwoliły odtworzyć m.in. bramę wjazdową i most zwodzony, a także nadbudować basztę. Ten niezwykły zamek wymagał działań konserwatorskich ze względu na uszkodzenia powstałe w trakcie pożaru oraz naturalnej erozji. Dzięki dofinansowaniu projektu w wysokości 1,5 mln zł zamek jest nadal jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Rytro.

Komunikacja – do celu bezpiecznie, sprawnie i komfortowo

Małopolska od lat konsekwentnie stawia na poprawę infrastruktury drogowej. Budowanie nowych obwodnic czy modernizowanie kolejnych kilometrów dróg wojewódzkich zdecydowanie poprawia komfort podróży oraz bezpieczeństwo, wyprowadzając przy tym ruch tranzytowy poza miasta.

Obwodnica Podegrodzia jest jedną z inwestycji, która została zrealizowana właśnie dzięki unijnej dotacji. Przedsięwzięcie dofinansowane w wysokości ponad 43 mln zł umożliwia dziś kierowcom sprawny i szybki przejazd z ominięciem centrum miejscowości Brzezna, Stadła i Podegrodzia. Obwodnica przekierowała codzienny ruch setek tirów z centrum miejscowości na obrzeża sprawiając, że jest tu zdecydowanie spokojniej i ciszej. Ta jedna z ważniejszych lokalnych inwestycji drogowych objęła ponad 6-kilometrowy odcinek drogi, a także budowę czterech skrzyżowań, trzech mostów oraz chodników.

Rozbudowaliśmy np. drogę wojewódzką 977 Gorlice-Konieczna, drogę wojewódzką 965 Limanowa-Bochnia-Zielona, drogę wojewódzką 968 Lubień-Mszana Dolna-Kamienica-Zabrzeż, drogę 969 Nowy Targ-Stary Sącz, drogę 971 Krynica Zdrój-Piwniczna Zdrój, czy drogę 975 Dąbrowa Tarnowska-Gródek nad Dunacem-Chełmiec, a plany sięgają też wielu kolejnych inwestycji. Warto też wspomnieć o ścieżkach rowerowych VELO DUNAJEC, które wybudowaliśmy na odcinku Szczawnica – Wielogłowy oraz Barcice – Nowy i Stary Sącz, a także kładkach rowerowych na rzece Kamienica, Dunajec i Poprad – przypomina przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska.

Wspieranie rozwoju mieszkańców na każdym etapie życia

Dzięki funduszom europejskim możemy także inwestować w nowoczesną edukację i kształcić specjalistów, których kompetencje są wysoko cenione na rynku pracy. Co więcej, powstają nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, dzięki czemu rodzice mogą bezkolizyjnie łączyć życie zawodowe z prywatnym.

Jednym z beneficjentów, którzy skorzystali z unijnej dotacji, dając szansę mieszkańcom Sądecczyzny na dobrą edukację, jest powiat gorlicki. Realizowany przez powiat projekt jest dedykowany uczniom szkół zawodowych kształcących się w branży budowlanej oraz turystyczno-gastronomicznej, a także kadrze nauczycielskiej. Centrum Kompetencji Zawodowych, które powstało w ramach dotacji pozwala zdobyć nowe kwalifikacje w ramach kursów, szkoleń, płatnych staży czy studiów podyplomowych. Wśród wielu form aktywności uczniowie mogą wziąć udział m.in. w: kursie carvingu, baristyki, obsługi kelnerskiej gości hotelowych czy produkcji pralin i czekoladek. Wartość dofinansowania unijnego w ramach tego projektu to ponad 2,9 mln zł.

Zdrowie i bezpieczeństwo – chronimy to, co najcenniejsze

Duża część środków unijnych, które trafiły do Małopolski została przeznaczona na przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury zdrowotnej. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły wyremontować i zmodernizować placówki, stworzyć zupełnie nowe oddziały, a także zakupić najnowszej generacji sprzęt.

Jednym z beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji był Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Modernizacja szpitala objęła kompleksowy remont, a także pozwoliła wyposażyć oddziały w niezbędną aparaturę medyczną. Dzięki dotacji wybudowano tu m.in. nowoczesny pawilon ginekologiczno-położniczy, odział neonatologii z intensywną terapią, oddział ginekologii onkologicznej, a także poradnię wad rozwojowych dzieci. To jednak nie wszystko. Ponad 36 mln zł dofinansowania pozwoliło także utworzyć dwa nowe oddziały: rehabilitacji ogólnoustrojowej i geriatrii. Warto dodać, że oprócz przeprowadzonych remontów i zakupu nowego sprzętu placówka została w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samorząd województwa dotuje także szpitale powiatowe, np. oddział geriatryczny Szpitala Powiatowego w Limanowej, wsparty kwotą 7 milionów zł, a rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Gorlicach kwotą 9 milionów zł i Krynicy za 5 milionów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nowe przestrzenie muzealne, wyremontowane centra wsi, place zabaw dla najmłodszych i obiekty sportowe dla nieco starszych, a także modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów użyteczności publicznej: szkół, remiz OSP i ośrodków kultury – to tylko kilka wybranych inwestycji, które zostaną zrealizowane w sądeckich gminach w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na Sądecczyźnie zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze tamtejszych miejscowości.

Promesy, które trafiły do beneficjentów z Sądecczyzny to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Ponad 3 mln zł to łączne dofinansowanie przyznane dla sześciu beneficjentów, którzy na swoim terenie zrealizują projekty kulturalne. Dzięki temu m.in. w gminie Kamionka Wielka powstanie wieża widokowa, nowe budynki wielofunkcyjne będą mieć mieszkańcy Sędziszowej (gmina Bobowa) i Obidzy (gmina Łącko), a centrum społeczno-kulturalne powstanie w przebudowanej remizie OSP w Jelnej (gmina Gródek nad Dunajcem).

Zmienią się też centra wsi: m.in. Lipinki, Łużna, Kamienica, Podole-Górowa, Przydonica i Bartkowa-Posadowa. W Tymbarku powstanie skatepark, w Koniuszowej plac zabaw i nowy chodnik, w park kulturalno-sportowy przemieni się boisko w Sękowej, a w Staszkówce mieszkańcy będą mieć do dyspozycji ścieżkę pieszo-rowerową i scenę plenerową. Zrealizowanych zostanie też kilka inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich. Na te projekty przeznaczono ponad 6,3 mln zł. Natomiast ponad 440 tys. zł pozwoli w gminie Biecz stworzyć nową przestrzeń muzealną w piwnicach Domu z Basztą – wylicza przewodnicząca Nowogórska.

Limanowa, Gorlice i Nowy Sącz to tak samo ważne punkty na mapie Małopolski jak Kraków, Oświęcim, czy Tarnów. Przez cztery lata jako samorządowcy rzetelnie rozwijaliśmy subregion sądecki, pamiętając o potrzebach mieszkańców tych trzech powiatów. Wiemy, że jeszcze wiele jest do zrobienia, dlatego będziemy kontynuować tę pracę – podsumowuje Urszula Nowogórska.

Materiał promocyjny
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.