Duże środki na ochronę zabytków w gminie Łososina Dolna

Duże środki na ochronę zabytków w gminie Łososina Dolna

Znane są już wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie przyznano jednostkom samorządu terytorialnego, w tym gminie Łososina Dolna, która otrzymała niemalże 990 000,00 zł na realizację trzech inwestycji:

Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym znajdującym się w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Łososina Dolna – 135 240,00 zł.

Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w miejscowości Tabaszowa – 325 360,00 zł.

Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście w miejscowości Tęgoborze – 529 200,00 zł.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia realizacji powyższych inwestycji to 31.12.2024 r.

/ fot. Ołtarz główny w Kościele Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście/

-„To bardzo dobra wiadomość, bowiem środki te dają szanse na wykonanie wielu niezbędnych prac, które pozwolą naszym gminnym zabytkom odzyskać blask.  Wiele już zostało zrobione dzięki staraniom proboszczów i wiernych naszych parafii, ale rządowe wsparcie niezmiernie się przyda, bo wydatki na prace, czy to konserwatorskie, czy inne wymagają naprawdę ogromnych nakładów. Cieszę się, że polski rząd zauważył te potrzeby, bo przecież zabytki to element naszej kultury, historii, naszej narodowej tożsamości, to nasze kulturowe korzenie, w których wzrastały kolejne pokolenia Polaków. Jeżeli chcemy, aby następne pokolenia czerpały z tego bogactwa, musimy  zadbać o to, aby dla potomnych było ono widomym znakiem naszej religijności i narodowej tożsamości” – podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

/ fot. Ołtarz główny w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Tabaszowej – https://www.parafia-tabaszowa.pl/

– „Nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego Polski jest budownictwo drewniane. Jego powszechność wynika z tradycji kulturowych, bogatego zasobu budulca, łatwości pozyskiwania i obróbki. Szczególne miejsce w budownictwie drewnianym zajmują kościoły. Nie sposób wyobrazić sobie bez nich naszego krajobrazu. Znaczenie drewnianych świątyń w krajobrazie kulturowym Polski podkreślił św. Jan Paweł II podczas konsekracji kościoła na Krzeptówkach w Zakopanem, 7 czerwca 1997 roku mówiąc: „Stoją mi przed oczyma te kościoły drewniane – coraz już rzadsze na całej ziemi polskiej, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu: prawdziwe skarby architektury. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii. Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień i nieszczęść, a także w zwykłych szarych dniach życia. Również krajobrazu kulturowego gminy Łososina Dolna nie sposób wyobrazić sobie bez drewnianych kościołów na Juście i w Tabaszowej. To one materialnie i milcząco świadczą o czci człowieka do Stwórcy. Wymagają jednak ciągłej troski. Podobnie jak gotycki obraz Matki Bożej Pocieszenia z kościoła parafialnego w Łososinie Dolnej, jedyna pozostałość po drewnianym kościele przeniesionym do Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Dobrze, że z pomocą w należytym utrzymaniu tych zabytków przychodzi nam proboszczom lokalny Samorząd, który wziął na siebie ciężar przygotowania projektów. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy Panu Wójtowi Andrzejowi Romankowi, że pośród wielu działań dostrzega również ważną rolę jaką pełnią świątynie w budowaniu lokalnej wspólnoty oraz promocji gminy” – mówi dr Piotr Drewniak, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej.

/fot. Malowidło na suficie w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Tabaszowej – https://www.parafia-tabaszowa.pl/

– „Nasze zabytki wymagają ogromnej troski, aby przetrwały dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszej gminy. Ta troska wymaga sporych nakładów, ale warto bo to przecież ochrona naszego kulturowego i duchowego dziedzictwa, dziedzictwa niezwykle pięknego, mającego ogromną wartość historyczną, ale co najważniejsze, otoczonego kultem religijnym jak chociażby obraz Matki Bożej Pocieszenia w kościele w Łososinie Dolnej. Nasze kościoły w Tabaszowej, na Juście to prawdziwe perełki architektoniczne. To nasze duchowe i materialne dziedzictwo stanowi bezcenną wartość, które musimy otaczać opieką  i  troską” – dodaje Andrzej Romanek, wójt gminy.

 

Materiał własny gminy Łososina Dolna

Share on twitter
Share on facebook