Czyste powietrze jest w naszych rękach – dowiedz się, co z tym zrobić

Czyste powietrze jest w naszych rękach – dowiedz się, co z tym zrobić

W Nowym Sączu przeprowadzono kampanię edukacyjną realizowaną przez Urząd Miasta. Jej głównym celem była promocja działań antysmogowych. Specjaliści w zakresie ochrony zdrowia i środowiska spotykali się z mieszkańcami Nowego Sącza, by wyjaśnić przyczyny i sposoby walki z nierównym przeciwnikiem. W trakcie kampanii organizowane były też targi, w których brali udział producenci ekologicznych kotłów, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Nie rób dymu, walcz ze smogiem

87% emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu pochodzi z domowych pieców grzewczych,
w których spalane są niskiej jakości węgiel i odpady. Za obecny stan powietrza odpowiadają także kopciuchy, tj. nieefektywne piece. Podczas spotkań informacyjnych, mieszkańcy Nowego Sącza mogli dowiedzieć się, w jaki sposób „zdrowo” ogrzewać swój dom.

Poza stosowaniem ekologicznego źródła ogrzewania warto pamiętać o obowiązku poinformowania odpowiednich służb o spalaniu śmieci. Zgłoszenie takiego wykroczenia do Straży Miejskiej może pozostać anonimowe. Po przyjęciu zawiadomienia, strażnik miejski upoważniony przez prezydenta miasta, ma prawo wejść na posesję, by pobrać próbkę popiołu. Na tej podstawie ocenia się, czy nie dochodzi do spalania odpadów.

Smog, czy zdrowie – wybieraj

Problem smogu dotyczy każdego z nas. Co roku 45 000 osób umiera przedwcześnie
z powodu powikłań związanych z wdychaniem szkodliwych substancji.

W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczącego jakości powietrza jesteśmy w czołówce. Razem z mieszkańcami Bułgarii posiadamy niebywałe ilości rakotwórczego
i mutagennego benzo-alfa-pirenu oraz pyłów zawieszonych (PM 10 i PM 2.5). Czy tak wielkie liczby to powód do chwalenia się? Raczej ogromny wstyd. Trujące związki wydostające się
z domowych kominów przedostają się do naszych ciał i żywności, którą kupujemy z myślą o… zdrowiu. OChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, zatorowość płucna, miażdżyca, zwiększone ryzyko wcześniactwa lub obumarcia płodu – to tylko kilka spośród wielu „smogowych” powikłań.

Chcąc ograniczyć narażenie na złą jakość powietrza warto uzbroić się w maskę antysmogową i oczyszczacz powietrza. Walka ze smogiem oznacza także stały monitoring jakości powietrza. Jeśli stężenie PM10 przekracza normę warto zrezygnować ze spacerów i uprawiania sportów na zewnątrz.

Kotły niskoemisyjne – złoty środek na smog?

Kotły określone jako niskoemisyjne chronią nasze powietrze i zdrowie, ponieważ redukują wydzielanie wielu toksycznych substancji.

Zaletą wymienionego produktu jest jego konstrukcja. Zastosowanie materiałów akumulujących ciepło, odpowiednia optymalizacja kanałów spalinowych i systemu doprowadzania powietrza pozwalają spalać paliwo stopniowo (i efektywnie). W przeciwieństwie do kotłów zasypowych, w których często temperatura jest niska, a powietrza za mało, w kotłach niskoemisyjnych nie musimy ograniczać dopływu powietrza.

Koszty zakupu i eksploatacji kotłów niskoemisyjnych są wyższe w stosunku do starszych kotłów (na węgiel i drewno). Porównując jednak koszty ogrzewania odpadem węglowym
w starym piecu do kosztów ogrzewania kotłem nowoczesnym, w którym spalamy wysokokaloryczny węgiel, różnica w skali roku wynosi 250 zł*.

Na portalu „Małopolska w zdrowej atmosferze” dostępna jest „Lista niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe”, które spełniają wszelkie wymagania w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń.

Ekologiczne ogrzewanie to dla obywateli nie koszt, a inwestycja. Wydając więcej na nowoczesne technologie grzewcze, wydajemy mniej na ochronę zdrowia i środowiska. Znając przyczynę złej jakości powietrza, zacznijmy mądrze ogrzewać swoje domy. Termomodernizacja oznacza podjęcie wszelkich działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Wybierając muł zamiast dobrej jakości węgiel, oszczędzamy na ogrzewaniu jedynie 48 zł rocznie (13 groszy dziennie)*. Korzystając
z ogrzewania węglowego, warto więc zainwestować w nowoczesny kocioł (klasy 5 zgodny z Ecodesign), który spala węgiel bardziej efektywnie. Decydując się na ogrzewanie ekologiczne mamy do dyspozycji także ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe i te bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła).

Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie Małopolski od 1 lipca 2017 roku, do końca 2022 roku, mieszkańcy powinni wymienić kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych a do końca 2026 roku kotły klasy 3 i 4.

W ramach programów „JAWOR” i „Czyste powietrze” prowadzonych przez WFOŚiGW
w Krakowie, mieszkańcy Małopolski mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Pierwszy z programów obejmuje m.in. docieplenie dachów, ścian zewnętrznych budynków, podłóg na gruncie, czy wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bram garażowych. Minimalna kwota pożyczki to 20 000 zł, maksymalna 100 000 zł.

Kwota dofinansowania w programie „Czyste powietrze” zależna jest od miesięcznego dochodu wnioskodawcy, mieszkającego w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić maksymalnie 90%. Działania objęte wsparciem programu m.in. wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, montaż/modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana starych pieców
na nowoczesnego źródła energii, spełniające odpowiednie wymogi.

*Źródło: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Share on twitter
Share on facebook