CHEŁMIEC I STARY SĄCZ – PORÓWNANIE SĄSIADÓW

CHEŁMIEC I STARY SĄCZ – PORÓWNANIE SĄSIADÓW

analizy porównawcze

Chełmiec i Stary Sącz posiadają inny status. Pierwszy jest gmina wiejską. Stary Sącz natomiast to miejsko-wiejska gmina. Chełmiec jest położony przy Nowym Sączu, ma także część „miejską”. Nie posiada takich kontekstów historycznych jak Stary Sącz, zabudowy centrum miasta.

Chełmiec mocno inwestował, pobudował zaskakujące instalacje, w tym: obserwatorium astronomiczne, lodowisko-rolkowisko, aqua centrum. W Starym Sączu powstało zaś imponujące Centrum Kultury i Sztuki z licznymi imprezami. Obie gminy posiadają swoją część miejską i wiejskie „otulinę”. To zbliża do siebie te gminy. Istnieje wiele podobieństw, dlatego sporządzono to porównanie. Gminy posiadają podobną liczbę mieszkańców. Wydatki budżetowe na podobnym poziomie, chociaż Chełmiec wydaje rocznie prawie 200 milionów i jest pod tym względem drugą gminą w powiecie, za Nowym Sączem.

Zakres porównań 

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gminy, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnicy dochodów i wydatków bieżących).

Teraz można przejść do porównań szczegółowych. Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepszy jest Chełmiec: 6,8 do 5,5 tysiąca, w tym w dochodach własnych również lepszy jest Chełmiec: 2,8 do 2 tysięcy.
  • Wydatki majątkowe lepszy jest Stary Sącz: 1,5 do 1,0 tysiąca.
  • Zadłużenie większe w Starym Sączu, 2,9 tysiąca do 600 zł w Chełmcu.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami – bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 900 do 200 złotych na korzyść Chełmca w 2022, 370 do 70 złotych na korzyść Chełmca w 2023. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Chełmiec.

Podsumowanie finansów

W 4 wskaźnikach Chełmiec jest lepszy, ale w jednym Stary Sącz. Wynik jest 4-1 dla Chełmca. Ale Stary Sącz posiada dobrą pozycję finansową.

Porównanie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Starym Sączu zbudowano: 1. Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. 2. Zespół infrastruktury rekreacyjnej: wieża widokowa, molo leśne i ścieżka przyrodnicza, bobrowisko.

W Chełmcu: 1. kryta pływalnia, 2. budynek usługowo-edukacyjny z obserwatorium astronomicznym oraz amfiteatrem, 3 budowa kanalizacji sanitarnej i poprawa gospodarki wodnościekowej. To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

logotyp

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama