„Chcę pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu”

„Chcę pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo i rozwój naszego regionu”

 – rozmowa z Urszulą Nowogórską, kandydatką PSL z Listy Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu (Lista nr 2, Pozycja nr 1)

 

Proszę powiedzieć o sobie kilka słów.
Nazywam się Urszula Nowogórska. Mam 45 lata. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci. Z wykształcenia jestem pielęgniarką i politologiem. Pracowałam w Urzędzie Gminy Limanowa jako inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich. Pochodzę z limanowszczyzny. Jestem druhną OSP. Od 2006 roku byłam Radną Województwa Małopolskiego. W latach 2010 oraz 2014-2018 byłam Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. W 2017 roku zostałam wyróżniona tytułem „Kobieta charyzmatyczna”. Uczestniczę w promocji programów zdrowotnych na terenie powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi, promuję szczepienia przeciw pneumokokom i brodawczakowi ludzkiemu.

 

Obecnie, dzięki Państwa zaufaniu, jestem posłem na Sejm RP. Wsłuchując się w głos i problemy społeczne Mieszkańców reprezentowałam Ich w:

komisjach stałych:

– Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
– Administracji i Spraw Wewnętrznych

 

6 podkomisjach:

– Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
– Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej
– Podkomisja stała do spraw funkcjonowania zarządzania kryzysowego
– Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych
– Podkomisja stała finansów samorządowych
– Podkomisja stała polityki regionalnej – zastępca przewodniczącego

 

Zespołach Parlamentarnych:

– ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci – sekretarz
– ds. Kultury i Środowisk Twórczych
– ds. Kultury i Tradycji Łowieckich
– ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej – przewodnicząca
– ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. „Sądeczanki”
– ds. Wspierania Pszczelarstwa
– ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw
– ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE
– ds. Zwalczania ASF
– na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu
– Parlamentarny Zespół Strażaków – wiceprzewodnicząca

 

Związki partnerskie: tak czy nie, a jeśli tak, to kiedy?
Jako katolik jestem za tradycyjną  formą rodziny. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

 

Aborcja: liberalizacja przepisów, wprowadzenie bardziej rygorystycznych, a może przywrócenie kompromisu aborcyjnego?
Jestem przeciwnikiem aborcji. Obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące aborcji w trzech przypadkach tj. kiedy ciąża jest następstwem gwałtu kobiety, kiedy są potwierdzone wady letalne płodu, kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia matki, zostały przyjęte na podstawie kompromisu pomiędzy Kościołem a państwem. Dlatego stoję na stanowisku, aby powrócić do obowiązującego prawa w tym zakresie.

 

In-Vitro – popiera Pani, czy neguje?

Popieram. Jestem za tym, aby państwo finansowało w 100% in-vitro, ale jako procedurę medyczną, a nie program. Mając taką możliwość, niech każdy Obywatel, chcący skorzystać z tej procedury, podejmie decyzje we własnym sumieniu.

 

Pomysły na udogodnienia dla przedsiębiorców?
– zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia opłacane przez ZUS
– dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy
– przywrócenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego
– likwidację „podatku zdrowotnego”, czyli składka zdrowotna „po staremu”
– uproszczenie systemu podatkowego
– zlikwidowanie niepotrzebnej biurokracji
– odprowadzenie podatku VAT po otrzymaniu płatnością za fakturę
– przyspieszenie procedury zwrotu VAT-u

 

„Lek” na dolegliwości służby zdrowia?
Temat ten jest mi szczególnie bliski. Uważam, że kwestie służby zdrowia powinny być podejmowane ponad wszelkimi podziałami politycznymi, dla dobra ludzi.

Proponujemy m.in.:
– uporządkowanie wizyt u specjalistów – jeśli w ciągu 60 dni nie odbędzie się wizyta na NFZ, pacjent idzie prywatnie, a za wizytę płaci państwo
– podniesienie nakładów na ochronę zdrowia
– zwiększenie ilości personelu medycznego w systemie ochrony zdrowia,
– podniesienie o 30 % wynagrodzenia pracowników w systemie służby zdrowia , pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów szpitalnych, techników medycznych, pracowników obsługi oraz administracji placówek medycznych,
– zapewnienie takiego samego dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia jak w krajach UE
– upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki chorób cywilizacyjnych

 

Nowe świadczenia socjalne (np. 800+) – utrzymać czy zlikwidować?
W 2016 roku, jako jedyna partia opozycyjna głosowaliśmy za przyjęciem programu 500+. Chcemy ten program utrzymać. Proponowaliśmy, aby podwyżka programu do 800+ skierowana była do rodzin, w których co najmniej jedna osoba pracuje. Chcemy pomóc również emerytom i rencistom, proponując Emeryturę i rentę bez podatku i składki zdrowotnej

 

Autopromocja – dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Panią?
W swojej dotychczasowej pracy społecznej (jako poseł, a wcześniej  Przewodnicząca Sejmiku  radna Województwa Małopolskiego), starałam się rzetelnie pracować na rzecz rozwoju regionu, bez względu na barwy polityczne i ponad wszelkimi podziałami. Chcę swoje dotychczasowe doświadczenie przełożyć na dalszą pracę w Sejmie, tak, aby skutecznie wpływać na kierunki rozwoju naszych małych ojczyzn. Najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo Obywateli. Współpracuję ze Strażą Pożarną i OSP, jak również innymi formacjami mundurowymi. Dlatego doskonale wiem co należy zmienić, żeby zarządzanie kryzysowe i infrastruktura obrony cywilnej, a także infrastruktura krytyczna, dawała Obywatelom bezpieczeństwo.

 

Szanowni Państwo.

Trzecia Droga – Druga Lista – Pierwszy Wybór – 15 października proszę Państwa o głos.

Materiał finansowany przez KKW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni