Andrzej Danek z Sandecji: żądam sprostowania!

Andrzej Danek z Sandecji: żądam sprostowania!

Na oficjalnej stronie internetowej piłkarskiej Sandecji Nowy Sącz opublikowano dziś niecodzienny komunikat dotyczący artykułu, który ukazał się w internecie.

Głos w sprawie zabrał prezes Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Sandecja Andrzej Danek, w przeszłości prezes klubu z Kilińskiego. Poniżej publikujemy treść tego pisma.

W związku z artykułem „Spadek to tylko początek problemów Sandecji. Brudy wychodzą na wierzch”, który ukazał się na łamach portalu weszlo.com w dniu 21 maja 2018 roku, zawierającym szereg zarzutów dotyczących sposobu zarządzania Stowarzyszeniem Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” w Nowym Sączu, oświadczam:

Wszystkie zarzuty podniesione w artykule pod adresem moim, zawodników, Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz przedsiębiorców wspierających Klub, są całkowicie nieprawdziwe. Moje wypowiedzi nie zostały autoryzowane. Autor artykułu nie poparł swoich twierdzeń jakimikolwiek dowodami; przeciwnie, dopuścił się szeregu manipulacji, w wyniku których w pełni legalne, uzasadnione ekonomicznie i podejmowane wyłącznie dla dobra Klubu decyzje i działania Zarządu przedstawione zostały jako dalece naganne, złośliwe w stosunku do spółki akcyjnej przejmującej sekcję piłki nożnej Klubu, czy wręcz przestępcze.

Te nieprawdziwe zarzuty naraziły na uszczerbek dobre imię i renomę nie tylko moje i mojej rodziny, lecz również szeregu innych oddanych Klubowi osób i firm, latami bezinteresownie go wspierających. Dobra wola, szczera chęć pomocy i angażowanie się przez te osoby w rozwój Klubu, zostały przez autora tekstu wypaczone i przedstawione w sposób mogący poniżyć je w ocenie opinii publicznej.

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż niezwłocznie zażądam od portalu weszlo.com stosownego w tej sytuacji sprostowania i przeprosin, a w razie konieczności skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego” – brzmi treść komunikatu.

Odwiedź konto autora na Twitterze!

Fot. R.Szurek. A. Danek po prawej stronie

Share on twitter
Share on facebook