Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Stary Sącz

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Stary Sącz

stary sącz

Gmina Stary Sącz to najmniejsza obszarowo gmina miejsko-wiejska w powiecie nowosądeckim, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 • Ekoenergetyczne-klimatyczne 
 1. wymieniono 5 szt. kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe oraz zmodernizowano instalacje w budynkach mieszkalnych,
 2. zlikwidowano 43 szt. wysokoemisyjnych źródeł ciepła i wymieniono na nowe: 34 kotły gazowe i 9 kotłów na biomasę.
 • Związane z gospodarką odpadami 
 • zebrano 5 526,291 Mg odpadów komunalnych, w tym 2 469,47 Mg jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 • Oszczędzania i termomodernizacji budynków 
 1. przeprowadzono termomodernizację SP na terenie gminy Stary Sącz,
 2. opracowano projekt modernizacji budynku WDK Skrudzina.
 • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców 
 1. sporządzono 55 wniosków o dofinansowanie i 58 wniosków o płatność z Programu „Czyste powietrze”. Do końca 2022 roku zrealizowano z programu 189 przedsięwzięć,
 2. zakupiono dwa czujniki do pomiaru jakości powietrza, które zamontowano na budynku Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Górnych,
 3. przygotowano i rozdystrybuowano ok 16 000 ulotek związanych z ochroną powietrza, dot. uchwały antysmogowej i niskiej emisji, CEEB i innych materiałów (6 plakatów, 21 gier planszowych, 73 książeczek dla dzieci),
 4. zorganizowano spektakle ekologiczne (w Szkole Podstawowej w Gołkowicach Górnych i w Kinie Sokół w Starym Sączu),
 5. zamontowano czujnik jakości powietrza z tablicą informacyjną w Barcicach,
 6. przeprowadzono analizę ubóstwa energetycznego,
 7. przeprowadzono 201 kontroli palenisk domowych w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania odpadów,
 8. wprowadzono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 4962 nieruchomości, wydano 260 zaświadczeń w celu zakupu węgla w Polskiej Grupie Górniczej oraz zweryfikowano dane z bazy w liczbie 233 w związku z wnioskami energetycznymi,
 9. promowano stosowanie rozwiązań niskoemisyjnych wśród mieszkańców poprzez artykuły na stronie Internetowej Gminy, spotkania informacyjne, dystrybucję ulotek.

Gmina Stary Sącz z wielkim zaangażowanie realizowała i nadal realizuje liczne inicjatywy środowiskowe.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Anita Lipnicka wystąpi w Sokole!

logotyp

Reklama