Sprawne godzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi

Sprawne godzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi

Sprawne godzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi

Ruszył nabór wniosków gmin do Małopolskiej Niani 3.0 (lata 2024-2026), wspierającej opiekę nad dziećmi do trzech lat. W puli dotacyjnej samorządu województwa są trzy miliony złotych.

Samorząd od wielu lat wspiera rodziców najmłodszych dzieci w godzeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. W zeszłym roku zakończono realizację projektu Małopolska Niania 2.0. W latach 2018-2023 dofinansowano prawie 900 małopolskich rodzin ze 149 gmin, w szczególności tych o utrudnionym dostępie do opieki żłobkowej.

„Udział w projekcie pozwolił rodzicom powrócić do pracy po dłuższej przerwie, związanej z opieką nad dzieckiem, podczas gdy w tym czasie ich pociechy pozostawały pod okiem niani. Wsparcie skierowano w szczególności do osób w trudniejszej sytuacji, do rodziców z niepełnosprawnościami, wychowujących dzieci do trzech lat z niepełnosprawnościami lub samotnie wychowujących dzieci” – wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Ze względu na dotychczasowe doświadczenia i wciąż aktualne potrzeby w regionie, w kolejnych latach rodzice najmłodszych dzieci będą wspierani przez samorząd województwa.

„Na wsparcie finansowe małopolskich rodzin w zatrudnieniu niani – w latach 2024-2026 – przeznaczymy prawie trzy miliony złotych. Pieniądze pozwolą na sprawne godzenie życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi. Wieloletnie doświadczenia województwa pokazują, że potrzeby w tym zakresie są nadal aktualne. Jestem przekonany, że pomoc finansowa ze strony Małopolski pozwoli gminom poprawić sytuację mieszkańców regionu w dostępie do tak pożądanej przez nich formy opieki nad najmłodszymi”- podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nabór wniosków gmin jest możliwy od dnia 22 lutego tego roku. Dokumenty dotyczące zasad realizacji wsparcia oraz wzór wniosku o przyznanie gminie dotacji dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod adresem Internetowym www.rops.krakow.pl Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Działu Małopolska Niania w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 422 06 36 wewnętrzny 23 i 698 897 002 lub pisząc na adres e-mail [email protected]

Czytaj również: https://www.dts24.pl/pilne-trwaja-poszukiwania-13-letniej-dziewczyny/

Reklama