Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Nawojowa

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Nawojowa

gmina Nawojowa

Gmina Nawojowa to druga pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

Ekoenergetyczne-klimatyczne 

– zrealizowano 108 przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę dotacji: 2 421 780,37 zł (stan na dzień 30.09.2023 r.)

Związane z gospodarką odpadami 

– udzielono dotacji dla 5 osób do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oszczędzania i termomodernizacji budynków. 

 1. wymieniono nie ekologiczny system ogrzewania na 3 efektywne pompy ciepła w budynku socjalnym w Żeleźnikowej Wielkiej,
 2. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza na cmentarzu w Nawojowej o mocy 3,16 kW,
 3. montaż pompy ciepła o mocy 12 kW w budynku remizy strażackiej w Nawojowej,
 4. rozbudowa systemu instalacji w budynku remizy strażackiej w Nawojowej o 1,84 kW do mocy 9,84 kW.
 5. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej o mocy 37,92 kW.
 6. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Homrzyskach o mocy 9,84 kW.
 7. wymiana okien na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej we Frycowej,
 8. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Małej o mocy 5,6 kW,
 9. montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy we Frycowej o mocy 3,95 kW,
 10. montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy – klub seniora w Nawojowej o mocy 6,4 kW,
 11. rozbudowa systemu instalacji fotowoltaicznej na budynku aktywizacji społecznej i zawodowej w Nawojowej do mocy 10 kW,
 12. wymiana 20 kotłów na terenie gminy, w tym 2 na gaz i 18 na biomasę – łączna kwota dofinasowania z budżetu gminy wyniosła 98 900,00 zł.
 13. zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii dla 16 osób fizycznych w wysokości 3 tys. zł. – łączna wartość dofinansowania wyniosła 47 378,00 zł.
 14. wymiana 14 szt. nieefektywnych pieców węglowych na piece gazowe, biomasowe i pompy ciepła.
 15. montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku zaplecza sportowego w Żeleźnikowej Małej o mocy 3,16 kW
 16. w 2022r., 98 mikroinstalacji fotowoltaicznych z terenu gminy Nawojowa przyłączono do sieci o łącznej mocy 834,1 kW.

Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców. 

 1. ekologiczne Mikołajki. w ramach zintegrowanego projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”,
 2. zamontowanie miernika zanieczyszczenia powietrza w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Bączej Kuninie,
 3. budowa tężni solankowej zlokalizowaną przy Centrum Kultury na ul. Parkowej.
 4. punkty ekologiczne podczas wydarzeń: Zielonych Świątek, Frycowskiej Familiady oraz AGRO Nawojowa,
 5. wsparcie 13 rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym, poprzez drobne zestawy energooszczędne,
 6. promocja zrównoważonego transportu, poprzez zgłoszenie gminy do ETZT 2022,

Powyższe inicjatywy pokazują, że gmina działa prężnie w zakresie ochrony środowiska.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Szewski poniedziałek. Szok tlenowy

logotyp

Reklama