Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łącko

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łącko

Gmina Łącko to 10 pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy: 

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

 1. wymieniono 8 kotłów na nowe ekologiczne,

 2. zrealizowano 30 przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”,

 3. zmodernizowano oświetlenie uliczne na bardziej oszczędne w m. Zagorzyn, Łącko, Jazowsko, Wola Kosnowa,

 4. opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania instalacji fotowoltaicznej dla 12 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łącko.

 1. Związane z gospodarką odpadami

 1. zbudowano punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko,

 2. usunięto 68,01 Mg wyrobów zawierających azbest od 27 wnioskodawców, 

 3. zakończono budowę nowoczesnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kadcza.

 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

 • przeprowadzono termomodernizację trzech szkół podstawowych w Zabrzeży, Szczereżu i Jazowsku, polegającą m.in. na ociepleniu ścian i stropów, wymianie okien i drzwi oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach.

 1. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców

 1. prowadzono punkt konsultacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego udzielano 55 porad w zakresie przygotowywania wniosków, wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie,

 2. zbudowano tężnie solankową w miejscowości Łącko – Skwer w Rynku,

 3. zapewniono możliwość monitorowania stężenia pyłów zawieszonych: PM2.5, PM10, temperatury oraz wilgotności powietrza dzięki zainstalowanemu na budynku Urzędu Gminy ekranowi oraz poprzez mapy znajdujące się pod dedykowanymi adresami.

Gmina Łącko zrealizowała dużo inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, które kontynuowane są w kolejnych latach.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/oficjalnie-anna-xymena-majkjrzak-zrezygnowala-z-funkcji-prezesa-spolki-miejskiej-nik/

Reklama