Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Krynica-Zdrój

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój to największa miejsko-wiejska gmina w powiecie nowosądeckim, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

 1. wymieniono 24 piece na paliwa stałe na nowoczesne piece na paliwa gazowe,
 2. zrealizowano 3 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w ramach dotacji ze środków własnych Gminy Krynica-Zdrój,
 3. w ramach zadania KURORT KRYNICA – rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację, wykonano m.in. prace związane z rewitalizacją zieleni, instalacją oświetlenia energooszczędnego,
 4. zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Powroźniku,
 5. rozbudowano oczyszczalne ścieków dla m. Krynica- Zdrój,
 1. Związane z gospodarką odpadami

W 2022 roku odebrano 3 734,150 Mg odpadów komunalnych,

 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

Przeprowadzono remont Hali Lodowej, poprzez m.in. modernizacje systemu wentylacji obiektu, kotłowni gazowej + odzysk glikolowy wraz z montażem systemu paneli fotowoltaicznych,

D. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców.

 1. prowadzono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego Ekodoradca pomagał wypełniać wnioski o dofinansowanie, udzielał niezbędnych informacji o dotacjach jak również pomagał składać rozliczenia zrealizowanych już inwestycji. W ramach punktu złożono 19 wniosków o dofinansowanie, zrealizowano 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz złożono 5 wniosków o płatność,
 2. w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano i rozprowadzono ulotki, broszury oraz plakaty mówiące o zagadnieniach związanych z jakością powietrza oraz o możliwościach dofinansowań oraz zorganizowano spotkania informacyjne dot. uzyskiwania dofinansowań,
 3. kontynuowano działalność Klastra Energii „Południe Powiatu Nowosądeckiego” przy współudziale 7 partnerów (gmin), w ramach którego wpisane są inwestycje tj.:

– farma fotowoltaiczna na terenie Gminy Krynicy-Zdroju,

– instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej,

– instalacje fotowoltaiczne prosumenckie dla mieszkańców.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/kolejny-protest-rolnikow-w-nowym-saczu-gdzie-jest-granica-ludzkiej-przyzwoitosci-gdzie-jest-czlowiek/

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama