Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Gródek nad Dunajcem

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Gródek nad Dunajcem

Gmina Gródek nad Dunajcem to szósta pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne.

 1. wymieniono 15 kotłów na paliwa stałe na spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe,

 2. zbudowano linię oświetlenia ulicznego,

 1. Związane z gospodarką odpadami

 1. zebrano i zagospodarowano: 1 601,225 Mg odpadów komunalnych.

 2. zbudowano punkt selektywnej zbiórki odpadów,

 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

 1. zmodernizowano kotłownię w budynku komunalnym (Ośrodek zdrowia) w Rożnowie polegającą na wymianie pieca gazowego.

 2. zmodernizowano kotłownie w 4 budynkach komunalnych – mieszkalnych w Gródku nad Dunajcem i Rożnowie, polegającą na wymianie piecy gazowych,

 1. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców.

 1. prowadzono stanowisko Ekodoradcy i obsługę programu rządowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego przedstawiano mieszkańcom możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” na nowe ekologiczne, dofinansowania do docieplenia budynku, wymiany okien oraz uzyskania dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii, a także realizowano pomoc w wypełnianiu i rozliczaniu wniosków,

 2. zbudowano tężnię solankową w miejscowości Bartkowa – Posadowa.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/tragiczny-final-poszukiwan-22-latka/

Reklama