Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Kamionka Wielka

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Kamionka Wielka

UG Kamionka Wielka

Badaniu poddano Strategię rozwoju gminy wraz z dokumentami budżetowymi: Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetami rocznymi. Chodzi o ocenę jakości i spójności tych dokumentów. Trzeba podkreślić, że są to najważniejsze dokumenty gminne. Strategia rozwoju jest „matką” wszystkich działań finansowych i inwestycyjnych w gminach.

Strategia Rozwoju Gminy Kamionka Wielka

W Strategii, w analizie SWOT możemy przeczytać, że słabością w gminie jest: zmiana charakteru problemów społecznych. To bardzo tajemnicze. Zmiany w świecie mogą nieść zagrożenia, tak w ogóle. Autorom zdania zapewne o to chodziło. Sformułowano ambitną wizję gminy w 2030. Dopasowano siatkę celów. Wygląda ta dość ambitnie, ale niestety mało konkretnie. Chodzi o konkretyzację ilościową, z której można wyprowadzić ogólne wskaźniki: ilość, czas, koszt. Najniższy poziom zadań w strategiach powinien wyprowadzać pomiar ilościowy. To dobry wstęp do tworzenia budżetów zadaniowych w gminach.

Obszary strategiczne

Piramidę celów ustawiono spójnie. Jest 5 obszarów strategicznych. Mieszkańcy. Turystyka. Środowisko. Dialog. Profesjonalność. Można z tym dyskutować i zestawić inaczej. Czy turystykę rzeczywiście można tak priorytetowo potraktować? Czy Kamionka może stać się „znaną marką” turystyczną w Beskidzie Niskim? Trzy sformułowane zadania niestety tego nie gwarantują. Kamionka dysponuje interesującymi walorami krajobrazowymi, ale trzeba to zestawić z ofertą: Krynicy, Muszyny, Piwnicznej. Czy mieszkaniec centralnej Polski wybierze się kiedyś na wczasy do Kamionki? Może tak będzie, ale to bardzo trudna marketingowo sprawa. Intryguje działanie 2.3.1. Wspieranie i współpraca z przedsiębiorcami na rzecz wzmocnienia oferty usług turystycznych na terenie gmin. Na czym to będzie polegać? Tutaj potrzebny jest jakichś konkret. Teraz to brzmi, jak pusta deklaracja. Kolejne działanie 2.3.2 coś wyjaśnia, ale tym samym unieważnia wcześniej cytowane działanie. Kwestia jakości usług i profesjonalizacja gminy pokrywają się. Ale to zawsze brzmi dobrze. Chodzi o to, aby zapewnić to konkretnymi działaniami. Tego w Strategii przeczytać niestety nie można. To zresztą dotyczy także innych celów i działań, że są czysto deklaratywne i takie, z których można coś wnioskować, zamienić na konkretne aktywności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa może stać się rozwinięciem i operacjonalizacją Strategii. Tak powinno być w teorii. Lepiej byłoby, gdyby okres WPF pokrywał się z horyzontem Strategii. Wtedy to te dokumenty stają się synergiczne. Czytamy w WPF, że będzie budowana szkoła w Boguszy. Inwestycja duża, prawie 9 milionów. Niestety próżno jej szukać w Strategii gminy. Obydwa dokumenty powstały w podobnym czasie, zostały uchwalone przez Radę Gminy. To jest w zasadzie jedyna niekompatybilność. WPF pokrywa się z budżetami rocznymi, to należy zaznaczyć.

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych.

Czytaj także:Przegląd Filmów FILMOTEKI MAŁOPOLSKIEJ 2022 już niebawem!

 

logotyp
fot. UG Kamionka Wielka

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama