Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łabowa

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Łabowa

Labowa

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Łabowa.

W gminie Łabowa istnieje 1510 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 253 mieszkania. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 97,3% mieszkań. Jest to wartość zbliżona do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 3/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej to gmina Korzenna.

Centralne ogrzewanie

81,43% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to wartość zbliżona do województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 5/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej gmina Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

63,59% mieszkań posiada gaz. Jest to zbliżona wartość do województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 5/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej gmina Rytro.

Edukacja

W gminie Łabowa istnieje 5 szkół podstawowych, w których uczyło się 618 uczniów. W gminie funkcjonuje również 5 placówek wychowania przedszkolnego.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonuje jeden ośrodek kultury, 2 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 22 tysiące książek.

Infrastruktura sportowa

Gmina posiada boiska sportowe oraz 3 kluby turystyczne/ sportowo-rekreacyjne.

Baza noclegowa

W gminie istnieje 1 schronisko i 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dużo gospodarstw agroturystycznych.

PODSUMOWANIE

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan, c.o., a także odpowiedni poziom gazyfikacji. Gmina jest bogata przyrodniczo, posiada rezerwaty: Barnowiec , Łabowiec , Uhryń. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta oferta kulturalna. Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 526 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 40,86.

Źródło: dane GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

 

Czytaj też:Zapraszamy lokalne firmy do udziału w konkursie im. Kazimierza Pazgana

logotyp

 

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama