Łososina Dolna. Adam Wolak przedstawia swoją drużynę

Łososina Dolna. Adam Wolak przedstawia swoją drużynę

KWW Adama Wolaka Razem dla Rozwoju Gminy

Komitet Adama Wolaka  jako jedyny wystawił komplet kandydatów  na radnych w Gminie Łososina Dolna! Świadczy to o wielkim zaufaniu jakim obdarzyli go mieszkańcy.

 Kandydaci do Rady Gminy Łososina Dolna, ubiegających się o mandat z bezpartyjnego Komitetu Wyborczego KWW Adama Wolaka – Razem dla rozwoju Gminy. To osoby godne zaufania, udzielające się w swoich miejscowościach. Są nimi radni, sołtysi, członkowie rad duszpasterskich, rolnicy, przedsiębiorcy, ale także osoby działające w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach, takich jak: straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, fundacjach, osoby wspierające działalność szkół oraz nauczyciele. Osoby te dobrze znają problemy lokalnych społeczności co jest niezbędne by godnie reprezentować wyborców w Radzie Gminy. 

Łososina Dolna:

 • Marian Pajor

 • Bolesław Oleksy

Bilsko:

 • Stanisław Stosur

 • Edyta Połomska

Tęgoborze

 • Michał Burnagiel

 • Bożena Baran

Białawoda, Zawadka

 • Halina Wolińska

Świdnik

 • Łukasz Popiela

Skrzętla, Rojówka, Łyczanka

Witowice Dolne

 • Urszula Załubska

Witowice Górne

 • Marek Połomski

Michalczowa, Łęki

 • Łukasz Świątkowski

Stańkowa, Wronowice, Żbikowice

 • Andrzej Oleksy

Tabaszowa, Znamirowice

 • Mateusz Szabla

Rąbkowa

 • Andrzej Grabczyk

Czytaj również: https://www.dts24.pl/adam-wolak-powalczy-o-mandat-wojta-gminy-lososina-dolna/

Zagłosuj kogo popierasz: https://www.portalsamorzadowy.pl/gmina/lososina-dolna,1203.html

Reklama