1251 sądeckich przedsiębiorców skorzysta z „małego ZUSu”

Ponad 1,2 tys. przedsiębiorców z Nowego Sącza ma szansę płacić tzw. mały ZUS. Termin na składanie dokumentów minął 8 stycznia. Następna szansa, na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS, dopiero za rok.

W Nowym Sączu 1251 drobnych przedsiębiorców zgłosiło się do małego ZUS. W całej Małopolsce  12,8  tys. osób zadeklarowało chęć opłacania niższych składek, a w kraju – 130 tys. osób.

Termin na składanie dokumentów uprawniających do ulgi minął 8 stycznia. Drobni przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten termin, będą mogli skorzystać z ulgi za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną działalność.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z małego ZUS może ulec zmianie.  Sama deklaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantuje możliwości z skorzystania z niej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zweryfikować czy danemu przedsiębiorcy mały ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił warunki przewidziane przepisami prawa.

Przypomnijmy, że z małego ZUS można skorzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadziło się działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także wspólnika spółki cywilnej). Nie można w poprzednim roku kalendarzowym rozliczać się w formie karty podatkowej, ani korzystać ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można skorzystać, jeśli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018r.

Anna Szaniawska

Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.