Życie zaczyna się na emeryturze. Sądeccy seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

Już po raz czternasty słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu III Wieku przywitali nowy rok akademicki. Wśród 400 seniorów, którzy będą w tym roku korzystać z bogatej oferty programowej SUTW, 50 osób po raz pierwszy zdecydowało się zasilić szeregi studenckiej braci. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego dokonała dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i wykształcenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Renault2

- Przez minionych trzynaście lat ponad 5 i pół tysiąca sądeczan z Nowego Sącza i z powiatu nowosądeckiego brało udział w wykładach i różnorodnych zajęciach – mówi Wiesława Borczyk, prezes SUTW oraz Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów III wieku. – Uczestniczyli oni w konferencjach, seminariach, kursach komputerowych i języków obcych, zajęciach aktywności fizycznej oraz wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.

Studenci seniorzy - jak podkreśla Wiesława Borczyk - promują aktywny styl życia, stosując w praktyce motto sformułowane przez Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.

-Emerytura nie powinna być okresem wycofania się z życia. Warto wyzbyć się obaw i stawiać sobie zadania i poszukiwać możliwości ich realizacji, a także dokonywać nowych wyborów i formułować nowe pomysły i nowe pragnienia – przekonuje Wiesława Borczyk i dodaje, że kształcenie ustawiczne odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i  społecznym.

Możliwości realizacji pasji i zainteresowań sądeckim seniorom na pewno nie braknie. Do ich dyspozycji pozostają trzy sekcje tematyczne: geograficzna, kulturoznawcza i medyczno-psychologiczna. Sądecki Uniwersytet III Wieku współpracuje również z sądeckimi i krakowskimi uczelniami wyższymi, a także z różnymi instytucjami na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego

Obecnie w Polsce działa 615 uniwersytetów III wieku, zaś z ich oferty korzysta ponad 200 tys. osób. W Małopolsce jest ich prawie 60, a w subregionie sądeckim - 8. W Nowym Sączu ma także swoją siedzibę Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów III Wieku, która w tym roku obchodziła swoje dziesięciolecie.

fot. Tatiana Biela

NOWAK-MOSTYMAJ

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.