Życie zaczyna się na emeryturze. Sądeccy seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

Życie zaczyna się na emeryturze. Sądeccy seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

Już po raz czternasty słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu III Wieku przywitali nowy rok akademicki. Wśród 400 seniorów, którzy będą w tym roku korzystać z bogatej oferty programowej SUTW, 50 osób po raz pierwszy zdecydowało się zasilić szeregi studenckiej braci. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego dokonała dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i wykształcenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Przez minionych trzynaście lat ponad 5 i pół tysiąca sądeczan z Nowego Sącza i z powiatu nowosądeckiego brało udział w wykładach i różnorodnych zajęciach – mówi Wiesława Borczyk, prezes SUTW oraz Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów III wieku. – Uczestniczyli oni w konferencjach, seminariach, kursach komputerowych i języków obcych, zajęciach aktywności fizycznej oraz wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach turystyczno – krajoznawczych.

Studenci seniorzy – jak podkreśla Wiesława Borczyk – promują aktywny styl życia, stosując w praktyce motto sformułowane przez Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.

Emerytura nie powinna być okresem wycofania się z życia. Warto wyzbyć się obaw i stawiać sobie zadania i poszukiwać możliwości ich realizacji, a także dokonywać nowych wyborów i formułować nowe pomysły i nowe pragnienia – przekonuje Wiesława Borczyk i dodaje, że kształcenie ustawiczne odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i  społecznym.

Możliwości realizacji pasji i zainteresowań sądeckim seniorom na pewno nie braknie. Do ich dyspozycji pozostają trzy sekcje tematyczne: geograficzna, kulturoznawcza i medyczno-psychologiczna. Sądecki Uniwersytet III Wieku współpracuje również z sądeckimi i krakowskimi uczelniami wyższymi, a także z różnymi instytucjami na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego

Obecnie w Polsce działa 615 uniwersytetów III wieku, zaś z ich oferty korzysta ponad 200 tys. osób. W Małopolsce jest ich prawie 60, a w subregionie sądeckim – 8. W Nowym Sączu ma także swoją siedzibę Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów III Wieku, która w tym roku obchodziła swoje dziesięciolecie.

fot. Tatiana Biela

Share on twitter
Share on facebook