Nowy Sącz: budżet obywatelski po nowemu

Nowy Sącz: budżet obywatelski po nowemu

W trzeciej edycji nowosądeckiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta będą mieli do rozdysponowania dwa miliony złotówek, a frekwencja w głosowaniu musi wynieść minimum 3 tysiące osób. 

Jest sporo nowości w regulaminie. Po pierwsze –  podział pieniędzy. Kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski podzielono na pięć części. Jedna z nich, w wysokości do 400 tys. złotych przeznaczona jest na sfinansowanie zadań o charakterze ogólnomiejskim, a więc takich, których beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza. Zadania te mają mieć charakter wyłączcie „miękki” (nieinwestycyjny), a więc mogą być to przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, promocyjne, sportowe czy też z obszaru profilaktyki zdrowia czy ekologii.

Pozostałe cztery części budżetu (także w wysokości do 400 tys. złotych każda) przeznaczone będą na zadania dzielnicowe, zarówno o charakterze „twardym” (a więc np. budowa lub modernizacja infrastruktury) jak i „miękkim”. Nowy Sącz podzielono na cztery dzielnice. W skład każdej wchodzi 6-7 osiedli. Dzielnice mają zbliżoną liczbę mieszkańców i pokrywają się z okręgami wyborczymi w wyborach samorządowych.

Po drugie, obniżono wiek osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów do budżetu.  Wnioski mogą składać mieszkańcy, którzy ukończą 16 lat. Obniżono również limit wieku w przypadku głosowania. Głosujący ma osiągnąć 16 lat w bieżącym roku, a więc urodzić się przed 1 stycznia 2002 roku. Musi także posiadać stałe lub czasowe zameldowanie w Nowym Sączu w dniu rozpoczęcia głosowania.

Po trzecie, głosować będziemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.bo.nowysacz.pl. Mieszkańcy głosować będą na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, bez względu na to, w której „dzielnicy” mieszkają.

Wyniki głosowania widoczne będą na bieżąco na stronie internetowej. O kolejności projektów na listach do głosowania zdecyduje nie losowanie, ale kolejność wpływu tych projektów do urzędu.

Ponadto prezydent Ryszard Nowak przychylił się do propozycji przedstawionych przez przedstawicieli mieszkańców i uwzględnił większość zaproponowanych rozwiązań. A są to:

  • Rezygnacja z list poparcia do złożonych projektów. W dwóch poprzednich edycjach  każdy z wnioskodawców musiał do wniosku dołączyć listę poparcia minimum 30 osób.
  • Wprowadzenie zapisów które regulują sytuację w przypadku nierozdysponowanych funduszy. Za wybrane do realizacji zadania dzielnicowe uznaje się te zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych dla każdej dzielnicy. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony, a do realizacji zostaje przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli 400 tys. zł. Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych  czynności nadal pozostaną nierozdysponowane pieniądze z puli przeznaczonej na dzielnice, zostają one włączone do puli ogólnomiejskiej.  Rozdział funduszy z puli ogólnomiejskiej odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku przeznaczonych na dzielnice z tym, że niewykorzystane pieniądze z puli ogólnomiejskiej pozostają w budżecie miasta.
  • Poszerzony zostanie skład zespołu weryfikującego o dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W kwestii dotyczącej głosowania, które w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego będzie możliwe tylko drogą elektroniczną, na wniosek mieszkańców zmniejszono liczbę SMS z kodem weryfikującym , który należy wprowadzić do formularza głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu. Z pięciu liczbę tę ograniczono do trzech.

fot. pixabay

Share on twitter
Share on facebook