Zmiany w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Dołączył Józef Głód

Zmiany w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Dołączył Józef Głód

Józef Glód, Rada Powiatu Nowosądeckiego

W Radzie Powiatu Nowosądeckiego zasiadł Józef Głód. Objął on wakujący mandat po zmarłej Joannie Stawiarskiej. Uroczyste ślubowanie złożył podczas piątkowych (25 listopada) obrad.

Joanna Stawiarska była radną dwóch kadencji. W Radzie Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji (obecnej) sprawowała funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Była też Członkiem Komisji Budżetowej, Komisji Mienia i Infrastruktury oraz przedstawicielem RPN do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ – Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu. Zmarła 21 października, mając zaledwie 60 lat.

Pod koniec października Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu Janusz Przepióra podjął decyzję, która jest formalnością, o tym, że w Radzie Powiatu Nowosądeckiego zmarłą zastąpi Józef Głód. W wyborach samorządowych startował z tej samej listy, co śp. Joanna Stawiarska, czyli ,,KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”. Uzyskał wówczas kolejno największą liczbę głosów (z osób które nie zdobyły mandatu), a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Nowy radny złożył ślubowanie podczas dzisiejszej sesji rady powiatu.  – W tym czasie odbyliśmy pięć posiedzeń Zarządu Powiatu i podjęliśmy 34 uchwały. Opracowaliśmy również projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na rok 2023 wraz z wieloletnią prognozą finansową. Dołączam się do powitań nowego radnego Józefa Głoda, który po złożonym ślubowaniu objął mandat – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/
Maria Olszowska 
Share on twitter
Share on facebook