Za wcześnie odeszła Ewa Rąpała. Kochała góry, uczniów. Pokazywała jak bezinteresownie czynić dobro

Za wcześnie odeszła Ewa Rąpała. Kochała góry, uczniów. Pokazywała jak bezinteresownie czynić dobro

Zmarła wieloletnia, ceniona i zasłużona dla edukacji w regionie, nauczycielka Ewa Rąpała. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Łużnej oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Gorlicach. Przez większość swojego zawodowego życia związana była z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach. Nauczyciele, pracownicy i uczniowie żegnają swoją przyjaciółkę i mentorkę.

O jej śmierci poinformowali przedstawiciele ZSZ im. K. Pułaskiego w Gorlicach. Nauczycielka zmarła po długiej chorobie wczoraj (18 października). Jak zapamiętają ją uczniowie? Jako przyjaciółkę młodzieży, która zawsze miała szacunek do ucznia, troszczyła się o jego ukształtowanie i rozwój oraz pomagała w problemach dnia codziennego. Była również wychowawcą, który wskazywał drogę zawsze z poszanowaniem indywidualizmu swoich podopiecznych. Od lat opiekowała się samorządem uczniowskim szkoły i reprezentowała placówkę jako opiekun pocztu standardowego podczas uroczystości państwowych, czy szkolnych. Założyła także koło wolontariackie, by uczyć innych czynić dobro. Jej współpracownicy wspominają ją jako ciepłą, kompetentną i wrażliwą koleżankę o wyjątkowej empatii.

Nauczycielka za swoją pracę zdobyła wiele nagród, w tym: medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Kuratora Oświaty, nagrody Starosty Gorlickiego i dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych. Pełniła funkcję doradcy metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach oraz przewodniczącej gorlickiego zespołu oceniającego egzamin maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

,,Ewa Rąpała była silnie zaangażowana we wszystkie akcje, których celem była pomoc drugiemu człowiekowi, młodzieży, dzieciom. Należy tu wymienić choćby: charytatywne akcje Samorządu Uczniowskiego, akcje „Szlachetna Paczka”, czy pomoc materialna dla naszych uczniów. Ponad wszystko ceniła tradycyjne wartości: rodzinę, wiarę i Ojczyznę. Kochała dobrą książkę, film, muzykę i górskie wędrówki, co pozwalało zachować charakterystyczną dla niej wrażliwość, wręcz dziecięcy, niczym nieskażony zachwyt nad światem” – tak wspominają zmarłą koleżankę nauczyciele z ZSZ.

Nawet kiedy zaczęła się jej walka z ciężką chorobą, interesowała się szkołą, dopytywała o uczniów, akademie, uroczystości. Ostatnio o te przygotowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

,,Wspominała pracę, byłych uczniów, koleżanki i kolegów. Odeszła przedwcześnie, dużo za wcześnie. I choć w naszym ludzkim przekonaniu mogłaby jeszcze dużo dobrego zrobić tu, na ziemi, ale musimy pogodzić się z myślą, że odeszła do Boga, któremu była wierna całe swoje życie. Choć nie ma Jej fizycznie między nami, to na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako profesjonalna nauczycielka, dobra koleżanka i przyjaciółka młodzieży. Właśnie taką Cię, Ewo, zapamiętamy…” – żegnają nauczycielkę na oficjalnej stronie internetowej szkoły jej współpracownicy, dyrekcja i uczniowie.

Czytaj także: Pościg przy granicy. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli przejście w Muszynce

Fot./źródło: ZSZ im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach