Wyniki referendum na Sądecczyźnie. Gdzie frekwencja była najwyższa?

Wyniki referendum na Sądecczyźnie. Gdzie frekwencja była najwyższa?

Równolegle z wczorajszymi wyborami odbyło się referendum ogólnokrajowe. Zarówno jego termin, jak i konstrukcja pytań, budziły kontrowersje. Już wiadomo, że nie będzie ono wiążące, bo wzięło w nim udział 40% głosujących. Aby było ważne, musiałoby zagłosować minimum 50% Polaków uprawnionych  do głosowania.

Frekwencja we wczorajszych wyborach była szczególnie wysoka na poziomie ogólnokrajowym (dane cząstkowe 72,9%), jak i w naszym rejonie. W przypadku referendum frekwencja na Sądecczyźnie była bardzo wysoka. W każdym z trzech powiatów (nowosądeckim, gorlickim i limanowskim) wyniosła ona ponad połowę. Gdzie była ona najwyższa?

Powiat nowosądecki:

Frekwencja 60,42%

Liczba kart ważnych 98 979

Liczba uprawnionych do głosowania 163 827

Najwyższa frekwencja w powiecie była w gminie Łososina Dolna (68, 00%), w  gminie Korzenna (67, 75%) oraz w gminie Grybów (67,73%).

WYNIKI GŁOSOWANIA:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 2,29%
 Nie 97,71%

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 2,91%
 Nie 97,09%

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 2,53%
 Nie 97,47%

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak 1,92%
 Nie 98,08%

Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz:

Frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane 48,40%
Liczba kart ważnych w obwodach, z których spłynęły dane 29 295
Liczba uprawnionych do głosowania w obwodach, z których spłynęły dane 60 529

WYNIKI GŁOSOWANIA:

1.Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 2,72%
 Nie 97,28%

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 4,30%
 Nie 95,70%

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 2,98%
 Nie 97,02%

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak 2,46%
 Nie 97,54%

Powiat gorlicki:

Frekwencja 51,95%

Liczba kart ważnych 42 767

Liczba uprawnionych do głosowania 82 316

Najwyższa frekwencja w powiecie była w gminie Bobowa (60,74%) oraz w gminie Ropa (60,19%).

WYNIKI GŁOSOWANIA:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 2,31%
 Nie 97,69%

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 3,50%
 Nie 96,50%

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 3,02%
 Nie 96,98%

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak 3,85%
 Nie 96,15%

Powiat limanowski:

Frekwencja 60,79%

Liczba kart ważnych 59 578

Liczba uprawnionych do głosowania 98 010

Najwyższa frekwencja w powiecie była w gminie Laskowa (70,94%). Jednak w tym powiecie frekwencja referendalna była szczególnie wysoka. Dla porównania najniższa frekwencja była w  miasto Limanowa – 54,25 %

WYNIKI GŁOSOWANIA:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 2,70%
 Nie 97,30%

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 4,04%
 Nie 95,96%

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 3,24%
 Nie 96,76%

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak 2,47%
 Nie 97,53%

 

fot. arch. dts24

Czytaj też:

Jak wyglądała frekwencja wyborcza w naszym regionie?

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama