Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek – nominowani w Rankingu GLG im. Danuty Szaflarskiej

Wojciech Świątek i Anna Szewczyk-Świątek – nominowani w Rankingu GLG im. Danuty Szaflarskiej

Osiągnięcia, w tym szczególnie w roku 2019:

Właściciele 55Architekci, studia tworzącego projekty, w których ważne jest proponowanie użytkownikom nowych sposobów doświadczania przestrzeni. Pracując w Limanowej, starają się dowieść, że Małopolska i Sądecczyzna mają ogromne zasoby kulturowe, nie tylko w dużych miastach. Autorzy wyjątkowych w formie projektów, w tym Bobrowiska w Starym Sączu, które w 2019 roku otrzymało nagrody: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Tygodnika „Polityka” oraz Salonu Architektury. Z kolei ich projekt Platformy Widokowej w Woli Kroguleckiej otrzymał nagrodę im. St. Witkiewicza. Projektami sądeckich bibliotek, Fono-duktu na Miejskiej Górze oraz Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu, centrum turystycznego Park&Ride państwo Świątkowie promują wizerunek Sądecczyzny jako progresywnego subregionu, a nawet architektonicznej wizytówki Polski wg Architektur Aktuell. Projekty pracowni są częścią innowacyjnych projektów badawczych realizowanych na Politechnice Krakowskiej oraz AGH, zyskujących uznanie i zainteresowanie Sądecczyzną w kraju i za granicą.

Z Sądecczyzną wiąże nas:

Z Sądecczyzną jesteśmy związani rodzinnie. Zauroczeni Beskidami zamieszkaliśmy tu „na próbę”, przekonawszy się że tu ogniskują się nasze zawodowe zainteresowania – zostaliśmy.

Hobby i ciekawostki z życia prywatnego i zawodowego

Podróżnicy osiadli, koneserzy seriali, rodzice bliźniaczek.

Fot. Arch. Świątków

Share on twitter
Share on facebook