Wiemy które szkoły w regionie najlepiej przygotowały do matury. Splot i „Elektryk” na szczycie podium!

Wiemy które szkoły w regionie najlepiej przygotowały do matury. Splot i „Elektryk” na szczycie podium!

Tydzień temu tegoroczni maturzyści dowiedzieli się, jak poradzili sobie z egzaminem dojrzałości. Sprawdziliśmy, w których liceach i technikach w subregionie sądeckim maturę zdało najwięcej, a w których najmniej osób. Zarówno w „Elektryku” jak i w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „Splot” egzamin zaliczyło 100% zdających.

Nowy Sącz

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w tym roku w Nowym Sączu maturę zdawały 2493 osoby, z czego 78% z nich zaliczyło wszystkie egzaminy obowiązkowe.

Średni wynik z matury z języka polskiego oraz z matematyki wyniósł 56%, natomiast z języka angielskiego – 70% (mowa oczywiście o poziomie podstawowym tych egzaminów).

Licea

Wśród maturzystów z nowosądeckich szkół średnich, 1466 osób to licealiści. Zdawalność wyniosła 83%. Trzy licea, w których odsetek osób, które zdały wszystkie obowiązkowe egzaminy, był najwyższy (w nawiasie liczba osób zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe):

  1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego – 100,00% (20);
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej – 99,39% (326);
  3. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza – 98,85% (347).

Największy odsetek osób, które nie zdały matury, odnotowano w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Żak”. Zdawalność wyniosła tam 6,52% (na 46 osób, zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe).

Technika

W tym roku 1027 uczniów nowosądeckich techników zdawało egzamin dojrzałości. Maturę zdało 72% z nich. Trzy szkoły, w których zdawalność była najwyższa (w nawiasie liczba osób zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe):

  1. Technikum nr 7 (w Zespole Szkół Elektryczno- Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu) – 100% (201);
  2. Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego – 95,18% (166);
  3. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski – 88,89% (9).

Najmniej osób zaliczyło egzamin w Technikum nr 2 (w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków) – 9,09% (na 11 osób, które zdawały wszystkie przedmioty obowiązkowe).

Powiat nowosądecki

W szkołach średnich na terenie powiatu nowosądeckiego (z wyłączeniem Nowego Sącza) maturę zdawały 483 osoby. Zaliczyło ją 61% z nich.

Średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 43%, z matematyki – 45%, a z języka angielskiego – 59%.

Jeśli chodzi o licea, najwyższą zdawalność odnotowano w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie, gdzie maturę zdało 90% z 90 tegorocznych maturzystów. Najmniej osób – 42,86% z 28 zdających – zaliczyło egzaminy w Liceum Ogólnokształcącym w Krynicy-Zdroju. Ogółem, maturę zdawało 252 licealistów – 74% odniosło sukces.

Natomiast wśród techników największym odsetkiem osób, które zdały maturę, może pochwalić się technikum z Grybowa. Zdawalność wyniosła tam 58,00% (na 50 osób). Najmniej (37,50% na 8 zdających) zaliczyło egzamin dojrzałości w Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie. Spośród 231 uczniów technikum, 47% zdało tegoroczną maturę.

Powiat limanowski

Na Limanowszczyźnie do egzaminu dojrzałości podeszło w tym roku 1088 osób. Zdawalność wyniosła 76%.

Średni wynik z matury z języka polskiego w powiecie limanowskim to 47%, z matematyki – 53%, a z angielskiego – 66%.

85% z 403 licealistów zaliczyło egzaminy. Najwyższą zdawalnością wśród liceów może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej, gdzie spośród 225 osób maturę zaliczyło 97,33% zdających. W dwóch szkołach – Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II) oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Szczyrzycu egzaminów nie zaliczyła ani jedna osoba. W limanowskiej szkole zdawało 12 osób, natomiast w tej w Szczyrzycu – jedna.

Jeśli chodzi o technika, 71% osób spośród 685 zdających zaliczyło egzaminy maturalne. Największy odsetek osób, które zdały maturę, odnotowano w Technikum w Szczyrzycu – 78,57% na 14 osób. Najmniej osób zdało w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej. Tam spośród 68 zdających osób 58,82% odniosło sukces.

Powiat gorlicki

W powiecie gorlickim maturę zdawały 744 osoby. Egzaminy zaliczyło 77% z nich.

Średni wynik z matury z języka polskiego wyniósł 49%, z matematyki – 54%, a z języka angielskiego – 69%.

Egzamin dojrzałości zdawało w tym roku 362 licealistów, z czego powiodło się 88% z nich. Największą zdawalność wśród liceów – 92,82% (na 195 osób) – odnotowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach. Natomiast spośród 4 osób, które zdawały maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gorlicach (w Centrum Kształcenia Torus), żadna nie zdała.

W technikach na terenie powiatu gorlickiego egzamin zdawały 382 osoby – 66% z nich się to powiodło. Najwyższą zdawalność – 86,14% (na 101 osób) – osiągnęło Technikum Nr 1 w Gorlicach (w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza). Najmniejszy odsetek osób zdał maturę w Technikum w Bystrej (w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) – 17,39% spośród 23 zaliczających.

fot. ilustr. NN

 

Uwaga! Limanowski sanepid poszukuje pasażerów busa i uczestników mszy

 

 

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama