W Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych będą łowić talenty

Za sprawą projektu „Małopolskie Talenty”, od września tego roku w szkołach powiatu nowosądeckiego rozpocznie się „łowienie” i rozwijanie talentów. Projekt będzie realizowany od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

– Celem programu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień uczniów – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Młodzi ludzie ze szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki będą mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, nauk matematyczno-technicznych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji społecznych.


Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podpisał umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie i stał się partnerem projektu. Zostało też utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będzie realizować założenia programu.

– Chcemy zwiększyć u młodych ludzi motywację i inspirację do pogłębiania zainteresowań z zakresu przedmiotów, które mają w szkołach, ale też rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Pomoże w tym diagnoza indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych. To jedno z założeń programu.

Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami.

***
Całkowita wartość projektu wynosi 258 886, 25 zł, zaś wartość dofinansowania – 245 941, 93 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 1 września 2017 do 30 czerwca 2019 r.

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej: www.malopolskietalenty.pl

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.  

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.