Tragiczna śmierć ks. Zbigniewa Krzyszowskiego z Sądecczyzny

Tragiczna śmierć ks. Zbigniewa Krzyszowskiego z Sądecczyzny

Nie żyje ks. dr Zbigniew Krzyszowski. Pochodził z gminy Podegrodzie, a w ostatnich latach sprawował urząd proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Pełnił wiele funkcji w diecezji i był wykładowcą m.in. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zmarł tragicznie 12 listopada w drodze do kościoła. Miał 69 lat.

Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, ks. Zbigniew Krzyszowski najprawdopodobniej stracił przytomność, idąc do kościoła. Upadł i uderzył głową w betonowe schody. Proboszcza znaleźli parafianie i wezwali pomoc. Niestety, nie udało się go już uratować. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora, a ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Ks. Zbigniew Krzyszowski pochodził z parafii Długołęka-Świerkla w gminie Podegrodzie. Urodził się 5 maja 1954 roku w Lesku koło Sanoka. Był synem Eugeniusza i Janiny z domu Dara. W 1973 roku zdał maturę, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne i 25 maja 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W czerwcu tego samego roku został wikariuszem w parafii Ropczyce, a dwa lata później w parafii Tarnów-Katedra.

W 1984 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1992 roku zdobył tytuł doktora w zakresie teologii fundamentalnej. Od 1991 do 1992 roku wykładał teologię fundamentalną i religiologię w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, a w latach 1992 -2014 pracował w Instytucie Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

12 czerwca 2014 roku objął stanowisko proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

– Pełnił funkcje dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej (1991), ojca duchownego w Konwikcie dla Księży Studentów KUL (1993-1997), kapelana Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie-Mościcach, wikariusza biskupiego ds. zakonnych (2014-2019), członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej (2014-2019), członka zespołu diecezjalnego ds. dziękczynienia za beatyfikację o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM (2015), członka zespołu diecezjalnego ds. Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (2015), członka zespołu ds. przygotowania Statutu Ordo Virginum Consecratarum i Statutu Ordo Viduarum Diecezji Tarnowskiej, a także członka Kolegium Konsultorów Diecezji Tarnowskiej (2017-2019), członka Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także członka Komisji Głównej tegoż Synodu – informuje ks. Łukasz Niepsuj, notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

W 2019 roku ks. Zbigniew został dekanalnym ojcem duchownym w dekanacie Tarnów-Zachód.

Za swoją posługę kapłańską został wyróżniony diecezjalnym odznaczeniem Expositorium Canonicale (1993) oraz diecezjalnym przywilejem Rochetto et Mantoletto (1995). W 2015 roku otrzymał godność Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Ostatnie pożegnanie

Dziś o godzinie 14:00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie odprawiona zostanie msza św. żałobna. Natomiast jutro (16 listopada) ciało ks. Zbigniewa Krzyszowskiego zostanie wprowadzone do kościoła parafialnego w Długołęce-Świerkli o godzinie 14:00, po czym również odbędzie się msza św.

Odstanie pożegnanie zmarłego nastąpi w piątek, 17 listopada. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie 11:00 w jego rodzinnej parafii, a następnie ciało ks. Zbigniewa spocznie na miejscowym cmentarzu.

fot. ilustr. Pixabay

Czytaj też: Do Beskidu Sądeckiego zawitała zima [zdjęcia]