Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej