Stary Sącz: potrzebny milion na remont klasztornego dziedzińca

Stary Sącz: potrzebny milion na remont klasztornego dziedzińca

Dziedziniec jednego z najsłynniejszych polskich klasztorów czeka na poważny remont. Siostry Klaryski, wspomagane przez starosądecki samorząd starają się o dotację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany koszt planowanej inwestycji to prawie milion złotych.

Modernizacja dziedzińca jest absolutnie niezbędna – mówi Piotr Dyrek, specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Urzędu Miasta w Starym Sączu. – W pierwszym etapie prac  nastąpi przebudowa kanalizacji deszczowej dziedzińca klasztornego, w drugim zaś – przebudowa dziedzińca, w tym między innymi położenie nowych, kamiennych płyt.

Jak podkreśla Piotr Dyrek, sam projekt przebudowy został zatwierdzony przez konserwatora zabytków, więc najpilniejszą kwestią jest teraz pozyskanie funduszy na realizację remontowych planów.

Wspieramy siostry w ich staraniach o pozyskanie funduszy, ale to one są głównym wnioskodawcą i inwestorem – mówi Piotr Dyrek.

Decyzja w sprawie dotacji zapadnie za około trzy miesiące.

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama