Sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydowali radni

Sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydowali radni

Sprawdzeniem zgodności z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2017r., które odroczyło nadanie statusu miasta Chełmcowi, zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Tak zdecydowali rajcy, podczas XL sesji Rady Gminy. 

Za skierowaniem takiego wniosku do TK opowiedziało się 11 radnych, a przeciw byli Ci sami radni, którzy podpisali się 19. października pod wnioskiem do MSWiA, a więc: Józef Bajdel, Tadeusz Lis, Józef Włodarczyk, Rafał Kmak, Stanisław Furtak, Zbigniew Kuźma i Włodzimierz Marszałek.

Podczas głosowania nad porządkiem obrad, radny Stanisław Furtak złożył wniosek o wyłączenie z porządku sesji punktu dotyczącego ww. uchwały.

Według radnego, który zaznaczał, iż jest po prawie administracyjnym, uzasadnienie złożenia takiego wniosku jest niezrozumiałe.

,,(…) uważam, że przynajmniej 80 % z nas nie wie o co chodzi w uzasadnieniu. Jak ja jestem skołowany to państwo również. Dlatego też jakbym miał dzisiaj głosować to głosuje przeciw bo według tego uzasadnienia jestem przeciw i proszę wysoką radę o wyłączenie tego punktu z obrad…”

Większość radnych (10) nie przychyliło się do wniosku Stanisława Furtaka, jeden wstrzymał się od głosu, a siedmiu było ,,za”.

Podczas procedowania punktu dotyczącego skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, radny Furtak nie zabierał już głosu w sprawie i nie poprosił również obecnego na sali radcy prawnego o wyjaśnienie kwestii niezrozumiałych. Natomiast w dyskusji głos zabrał Józef Bajdel, który zaznaczał, iż zdaniem radnych PiS, dobrze by było zrobić referendum lub konsultacje społeczne, które byłyby zgodne z uchwałą rady. Według niego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest zwracaniem się przeciwko rządowi.

,,Konsultacje o których wspomina pan radny Bajdel były przeprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy Chełmiec i nie były kwestionowane w trakcie szczegółowej weryfikacji przez pracowników Wojewody Małopolskiego ani Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie jest w żaden sposób skierowany przeciwko rządowi” – kwitują władze gminy.

Głównym celem złożenia wniosku do TK jest sprawdzenie, czy rozporządzenie Rady Ministrów jest zgodne z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym. Władze gminy wskazują w szczególności na dwa artykuły.

Art. 7, art. 92 ust. 1 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.).  Rozporządzenie jest niezgodne z artykułem przez to, że zostało wydane przez Radę Ministrów bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Rozporządzenie jest niezgodne z artykułem przez to, że zostało wydane bez uzyskania opinii rady gminy Chełmiec i bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełmiec, którego rozporządzenie to dotyczyło.

Źródło: UG Chełmiec

 

Share on twitter
Share on facebook