Sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydowali radni

Sprawdzeniem zgodności z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2017r., które odroczyło nadanie statusu miasta Chełmcowi, zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Tak zdecydowali rajcy, podczas XL sesji Rady Gminy. 

Renault2

Za skierowaniem takiego wniosku do TK opowiedziało się 11 radnych, a przeciw byli Ci sami radni, którzy podpisali się 19. października pod wnioskiem do MSWiA, a więc: Józef Bajdel, Tadeusz Lis, Józef Włodarczyk, Rafał Kmak, Stanisław Furtak, Zbigniew Kuźma i Włodzimierz Marszałek.

Podczas głosowania nad porządkiem obrad, radny Stanisław Furtak złożył wniosek o wyłączenie z porządku sesji punktu dotyczącego ww. uchwały.

Według radnego, który zaznaczał, iż jest po prawie administracyjnym, uzasadnienie złożenia takiego wniosku jest niezrozumiałe.

,,(...) uważam, że przynajmniej 80 % z nas nie wie o co chodzi w uzasadnieniu. Jak ja jestem skołowany to państwo również. Dlatego też jakbym miał dzisiaj głosować to głosuje przeciw bo według tego uzasadnienia jestem przeciw i proszę wysoką radę o wyłączenie tego punktu z obrad...”

Większość radnych (10) nie przychyliło się do wniosku Stanisława Furtaka, jeden wstrzymał się od głosu, a siedmiu było ,,za".

Podczas procedowania punktu dotyczącego skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, radny Furtak nie zabierał już głosu w sprawie i nie poprosił również obecnego na sali radcy prawnego o wyjaśnienie kwestii niezrozumiałych. Natomiast w dyskusji głos zabrał Józef Bajdel, który zaznaczał, iż zdaniem radnych PiS, dobrze by było zrobić referendum lub konsultacje społeczne, które byłyby zgodne z uchwałą rady. Według niego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest zwracaniem się przeciwko rządowi.

,,Konsultacje o których wspomina pan radny Bajdel były przeprowadzone zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy Chełmiec i nie były kwestionowane w trakcie szczegółowej weryfikacji przez pracowników Wojewody Małopolskiego ani Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie jest w żaden sposób skierowany przeciwko rządowi" - kwitują władze gminy.

Głównym celem złożenia wniosku do TK jest sprawdzenie, czy rozporządzenie Rady Ministrów jest zgodne z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym. Władze gminy wskazują w szczególności na dwa artykuły.

Art. 7, art. 92 ust. 1 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.).  Rozporządzenie jest niezgodne z artykułem przez to, że zostało wydane przez Radę Ministrów bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) Rozporządzenie jest niezgodne z artykułem przez to, że zostało wydane bez uzyskania opinii rady gminy Chełmiec i bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełmiec, którego rozporządzenie to dotyczyło.

Źródło: UG Chełmiec

 

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.