Ślubowali dbać o pomyślność mieszkańców gminy Łososina Dolna

Ślubowali dbać o pomyślność mieszkańców gminy Łososina Dolna

Na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu samorządu gminy Łososina Dolna wójt Adam Wolak oraz radni złożyli ślubowanie. Po oficjalnym objęciu mandatów wybrano delegatów do prezydium, które będzie kierowało obradami przez najbliższe lata.

Pierwsza po wyborach samorządowych sesja odbyła się we wtorek (7 maja). Poprzedziło ją nabożeństwo odprawione w intencji ludzi, którzy będą sprawować w gminie władzę zarówno tę wykonawczą jak i uchwałodawczą. Obradom przewodniczył Bolesław Oleksy, zaś gratulacje nowo wybranym rajcom składała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Sekretarz Gminy – Kazimiera Sromek.

W kadencji 2024-2029 kluczowe dla Łososiny Dolnej decyzje podejmować będą wspólnie: Bolesław Oleksy i Marian Pajor z Łososiny Dolnej, Edyta Połomska i Stanisław Stosur z Bilska, Michał Burnagiel i Bożena Baran z Tęgoborzy, Halina Wolińska reprezentująca Białąwodę i Zawadkę, Łukasz Popiela ze Świdnika, Marek Kmiecik – reprezentant Łyczanki, Skrzętli i Rojówki, Sławomir Lebda z Witowic Górnych, Sebastian Ptak z Witowic Dolnych, Łukasz Świątkowski – reprezentujący Łęki i Michalczową, Andrzej Oleksy – reprezentujący Żbikowice, Stańkową i Wronowice, Jacek Turek – delegat do samorządu wybrany przez mieszkańców Tabaszowej i Znamirowic oraz Andrzej Grabczyk z Rąbkowej.

Przewodniczącym Rady Gminy został Bolesław Oleksy  zaś wiceprzewodniczącą – Bożena Baran. Gratulujemy! 

Nowy wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak ma 50 lat, mieszka w Znamirowicach z żoną Haliną, ma trójkę dorosłych dzieci: Bartłomieja, Aleksandrę i Karolinę.  Ukończył studia wyższe w Akademii Rolniczej w Krakowie, ze specjalizacją kształtowanie i ochrona środowiska, oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu na kierunku administracja samorządowa i rozwój regionalny. Jest także absolwentem studium pedagogicznego.  Doświadczenie zawodowe zdobywał przez wiele lat jako pracownik Urzędu Gminy Łososina Dolna, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery – od referenta do kierownika referatu. Był radnym i zastępcą wójta. Od ponad 30 lat realizuje się również jako strażak ochotnik w OSP Tabaszowa, czynnie uczestnicząc w akcjach ratowniczych.

źródło i zdjęcia: https://lososina.pl

Reklama