Senator Kogut zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Bożeny Jawor

Biuro Senatorskie Stanisława Koguta przekazało nam odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą współpracy z służbami bezpieczeństwa byłej Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza Bożeny Jawor. W tej sprawie senator wysłał  dzisiaj list do Jarosława Kaczyńskiego.

wsb3

Po upublicznieniu w Internecie inwentarza archiwalnego IPN, pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tajnej współpracy z bezpieką osób publicznych z sądeckiego środowiska. Bożena Jawor, była Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza figuruje w archiwach IPN jako kontakt operacyjny.

O sprawie jednak zaczęto głośno dyskutować, przy okazji złożenia przez radnych PO wniosku o odwołanie Bożeny Jawor z funkcji przewodniczącej. Spekulowano, iż był to jeden z powodów złożenia go, czemu stanowczo zaprzeczyli opozycyjni radni, którym naraziła się łamaniem statutu miasta, nie przyjmując w trakcie sesji wniosków formalnych lub zamykając dyskusję, gdy ta powinna jeszcze trwać.

Sama zainteresowana otwarcie mówiła, iż nie współpracowała z organami bezpieczeństwa. Dzisiaj, Senator Stanisław Kogut przekazał nam dokumenty, na które się powoływała.

10 marca 2017 roku Bożena Jawor wystąpiła do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie o potwierdzenie na piśmie, iż złożone przez nią oświadczenie lustracyjne jest zgodne z prawdą. Oświadczenie to złożyła w związku z wcześniejszym pełnieniem funkcji wiceprezydenta miasta i kandydatki do Rady Miasta. Potwierdziła w nim, iż nie pracowała, nie pełniła służby ani nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie 22 lipca 1944- 31 lipca 1990r.

Odpowiedź nadeszła dziesięć dni później od prezesa Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, dr Jarosława Szarka.

,, Z informacji uzyskanych 14 marca 2017 roku od Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie, prokuratora Piotra Stawowego wynika, iż Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie, pod sygnaturą akt Ppl/Kr 931/12 przeprowadziło czynności w sprawie złożonego przez Panią oświadczenia lustracyjnego. Czynności prokuratorskie w tym zakresie zakończono zarządzeniem wydanym 22 lipca 2013 roku o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą- czytamy na końcu dokumentu.

Dzisiaj, Senator Stanisław Kogut złożył ten dokument także na ręce Jarosława Kaczyńskiego, pisząc, iż informacje na temat Bożeny Jawor są kłamliwe i nieprawdziwe.

,,W związku z kłamliwymi informacjami na temat Pani Bożeny Jawor, dotyczącymi pomówień o współpracy ze służbami PRL, przekazuję na Pana ręce stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej stwierdzające, że są to informacje całkowicie nieprawdziwe ”– czytamy w korespondencji.

Fot. Z arch. DTS, Tatiana Biela.

 

FORDELEKT
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]