Sądecczyzna: strażacy ,,uratowali" majątek wart ponad 28 milionów złotych i mnóstwo ludzkich istnień

W minionym roku strażacy z Sądecczyzny ruszali z pomocą średnio co 2 godziny i 11 minut. W ciągu dwunastu miesięcy wyjechali do działań 4008 razy, czyli o 569 razy więcej niż w roku 2018. Ponad 63% interwencji stanowiły tak zwane ,,miejscowe zagrożenia", a więc na przykład kolizje i wypadki drogowe.

Strażacy PSP i OSP z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego interweniowali w ubiegłym roku:

- 1130 razy przy pożarach (o 249 razy więcej niż w 2018 r.),
- 2540 razy podczas miejscowych zagrożeń (o 278 razy więcej niż w 2018 r.),
- 338 razy w ramach alarmów fałszywych (o 42 razy więcej niż w 2018 r.).

Podczas wszystkich tych działań odnotowano w sumie aż 22 ofiary śmiertelne. 11 z tych osób zginęło w wypadkach drogowych. Ranne zostały 644 osoby, w tym 82 dzieci, z czego w zdarzeniach drogowych - 432 osoby i 65 dzieci. W wyniku pożaru śmierć poniosły 2 osoby, a rannych zostało 37, w tym 5 dzieci. Strażacy - ratownicy udzielili pomocy medycznej 243 osobom.

Straty, jakie powstały w wyniku zaistniałych w 2019 roku zdarzeń oszacowano na łączną kwotę ok. 18 mln. 133 tys. złotych. Natomiast wartość mienia uratowanego w trakcie prowadzonych działań ratowniczych wyceniono na kwotę 28 mln. 154 tys. złotych.

Jak informują funkcjonariusze PSP w Nowym Sączu, w ubiegłym roku pożary powstawały średnio co 7 godzin i 45 minut. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość z nich były to zdarzenia ,,małe".

Z kolei do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 3 godziny i 27 minut i według strażackiej klasyfikacji 17,4 % z nich to zdarzenia małe, 80,7 % - zdarzenia lokalne, 1,8 % - zdarzenia średniej wielkości, a jedno określono jako zdarzenie dużej wielkości.

Spośród 338 alarmów fałszywych tylko 18 było celowym, złośliwym działaniem. 119 to ,,alarmy fałszywe w dobrej wierze", a zdecydowana większość, bo 201 alarmów pochodziło z instalacji wykrywania pożarów.

Strażacy podają, że - w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto:
- 2 513 m3  wody,
- 4 639 l  środka pianotwórczego,
- 1 027 kg neutralizatorów,
- 12 621 kg sorbentów.

Gdzie i kiedy najwięcej?

- Na 4008 zdarzeń, w których w 2019 roku interweniowały zastępy ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej – 2859 (tj. 70 %) powstało na terenie powiatu nowosądeckiego, a 1149 (tj. 30 %) zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Nowego Sącza - informują strażacy.

Wśród gmin powiatu najwięcej strażackich akcji miało miejsce w Chełmcu, a najmniej w Rytrze. Statystyki przedstawiają się następująco:

- Nowy Sącz - 1149,
- Chełmiec - 355,
- Stary Sącz - 322,
- Krynica Zdrój - 300,
- Podegrodzie - 224,
- Grybów (gmina) - 220,
- Grybów (miasto) - 69,
- Muszyna - 214,
- Łącko - 205,
- Korzenna - 190,
- Piwniczna-Zdrój - 159,
- Łososina Dolna - 156,
- Gródek nad Dunajcem - 132,
- Kamionka Wilka - 91,
- Łabowa - 80,
- Nawojowa - 72,
- Rytro - 70.

Największe natężenie działań przypadło na marzec - 856 i kwiecień - 399, kiedy to często interwencje związane były z pożarami, powstałymi na skutek ,,bezmyślnego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych", a także z silnymi wiatrami. Z kolei w maju zanotowano 434 zdarzenia, związane głównie z usuwaniem skutków intensywnych opadów.

Współpraca

Warto zaznaczyć, że w działaniach na Sądecczyźnie aktywny udział biorą nie tylko funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ale i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Członkowie OSP uczestniczyli w 2019 roku w 2 528 działaniach ratowniczych, a 1 316 z nich prowadzili samodzielnie.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałają także z wieloma innymi służbami i instytucjami. W ubiegłym roku w działaniach straży pożarnej uczestniczyło w sumie 9 349 przedstawicieli innych instytucji, w tym:

- 4 593 funkcjonariuszy Policji,
- 2 627 ratowników Pogotowia Ratunkowego,
- 212 osób Pogotowia Energetycznego,
- 188 osób Pogotowia Gazowego,
- 121 funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- 10 osoba służb lasów państwowych,
- 4 osoby Inspekcji Ochrony Środowiska,
- 2 243 osoby z innych instytucji.

fot. archiwum. dts24.pl

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.