REGIONALNA KONFERENCJA NAUKOWA „CO CZYTANIE ROBI Z MÓZGIEM”

REGIONALNA KONFERENCJA NAUKOWA „CO CZYTANIE ROBI Z MÓZGIEM”

Dnia 18 września 2023 roku, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu, odbyła się Konferencja Naukowa, której tematem przewodnim było badanie wpływu czytania na funkcjonowanie mózgu. Wydarzenie zgromadziło zarówno ekspertów z dziedziny neurologii, psychologii, edukacji, jak i ponad 100 dyrektorów i nauczycieli z regionu oraz pasjonatów czytania.

Witając gości, Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w rozwoju lokalnej społeczności. „To miejsce, w którym bez względu na wiek i zainteresowania, otrzymają Państwo ofertę „szytą” na miarę Waszych potrzeb.

Dyrektor Biblioteki Alina Marek w swoim powitaniu podziękowała obecnym dyrektorom i nauczycielom za dotychczasowe zaufanie i przekazała zaproszenie na cały rok szkolny: „Państwo w szkołach przekazują wiedzę, realizują podstawę programową, oceniają prace domowe. Proszę jeszcze na początku każdego miesiąca odwiedzić stronę internetową, FB biblioteki i korzystać z naszej oferty. Proszę przyjść z młodzieżą – my zrobimy warsztaty jak się uczyć, zajęcia o skutecznych metodach zapamiętywania, warsztaty dla uczniów, z dużą korzyścią dla nauczycieli”.

Pierwszy z zaproszonych gości, prof. Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk, memetyk, podkreślił, że  biologia naszego gatunku wymusza na nas wczesne urodzenie, a jego następstwa wpływają na całe nasze życie w biologicznym i społecznym wymiarze. Nasze dzieci rodzą się z niedojrzałym  mózgiem i rozwijają go intensywnie przez pierwsze lata swojego życia. Ich bezradność i potrzeby tworzą konieczność opieki ze strony dorosłych  wszystko, co je w tym czasie spotyka, będzie miało wpływ na ostateczny stan ich mózgów, a zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju jest niezwykle ważne. Neurobiologia rozwoju, oraz jej edukacyjne wcielenie w postaci neurodydaktyki, daje możliwość nowego spojrzenia na rolę rodziców i nauczycieli na tym etapie życia. Badania pokazują, że czytanie angażuje różne obszary mózgu, w tym te odpowiedzialne za analizę, wyobraźnię, koncentrację i empatię.

Podkreślił również, że czytanie przyczynia się do poprawy zdolności poznawczych, takich jak pamięć, myślenie krytyczne, a także umiejętności stawiania granic i rozwiązywania problemów.

Kolejnym prelegentem był Pan Karol Baranowski – Bibliotekarz Roku, zafascynowany sztuczną inteligencją oraz możliwościami jakie dają nowoczesne technologie w pracy bibliotekarza. Dzielił się wiedzą o narzędziach multimedialnych, mobilnych, oraz prognozami, jaki będzie ich wpływ na przyszłość edukacji.

Kontynuacją konferencji była część warsztatowa, która zgromadziła rzeszę zainteresowanych uczestników:

  • „Metody szybkiego zapamiętywania w praktyce”,
  • „Rozszerzona rzeczywistość w klasie: praktyczne aspekty wprowadzania AR do procesu nauczania”.

Konferencja była doskonałą okazją do uhonorowania naszych czytelników i wspierania miłośników literatury, dlatego po każdym wykładzie zostały rozlosowane nagrody książkowe.

Na każdego uczestnika czekał słodki poczęstunek i obiad.

Warto podkreślić, że równolegle, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, zgromadziło się ponad 300 uczniów sądeckich szkół, którzy mieli możliwość wysłuchania tych samych wykładów co nauczyciele i dyrektorzy, czyli dowiedzieli się co czytanie robi z mózgiem. Był to wspaniały „ZAPALNIK” do rozpoczęcia dyskusji międzypokoleniowych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.pbwnowysacz.pl i FB.

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook