Ratusz domaga się zwrotu dotacji przyznanych Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej. Powiadomiono Policję

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza, Mirosław Świst Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, poinformował radnych o wynikach kontroli przeprowadzonej w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu. W trakcie tej kontroli  (odbywała się ponad pół roku temu; od 22 sierpnia do 17 października 2019) stwierdzono nieprawidłowości, a Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu zobowiązano do niezwłocznego zwrotu kwoty 52 tys. zł  wraz z odsetkami.

Renault2

Sądecki radny Krzysztof Ziaja (Koalicja Nowosądecka) wyliczył wczoraj w mediach społecznościowych, że "pośród 36 stwierdzonych nieprawidłowości, znalazły się między innymi przedstawienie do rozliczenia przerobionego dokumentu, wystawienie faktur VAT przez podatnika, który widniał jako niezarejestrowany w rejestrze VAT, wykazanie tych samych dokumentów księgowych do rozliczenia dotacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, oraz liczne przypadki przedstawiania do rozliczenia dotacji nierzetelnych dokumentów poświadczonych jako autentyczne".

- Z informacji uzyskanych od Mirosława Śwista wynika, że Robert Koral, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu i wiceprezes Antoni Ogórek, który w chwili kontroli pełnił także funkcję głównego księgowego, nie wnieśli do protokołu jakichkolwiek pisemnych zastrzeżeń. Wobec niedokonania zwrotu dotacji w wyznaczonym terminie wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Członkowie Komisji Sportu i Turystyki otrzymali także informację, że prezydent Nowego Sącza zawiadomił Policję o możliwości popełnienia przestępstwa - informuje radny Ziaja dodając, że we wrześniu ubiegłego roku Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza skierował do sądeckiego oddziału OZPN pismo z prośbą o wyjaśnienia. W odpowiedzi zarząd OZPN miał poinformować kontrolujących, że w siedzibie związku doszło do awarii grzejnika, pod którym przechowywane były dokumenty. W wyniku tej awarii dokumenty zostały zalane i zniszczone.

Ówczesny wiceprezes OZPN Antoni Ogórek, którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie zareagował zdziwieniem. Zwraca uwagę, że kontrola odbyła się w ubiegłym roku.

- Trudno mi zrozumieć tę sytuację - mówi Antoni Ogórek. - Do protokołu wnieśliśmy pewne uwagi, bowiem doszło do nieścisłości prawnych. Kontrolujący wnioskują zwrot dotacji za lata 2015-2018. Jak wiadomo, nie da się otrzymać wsparcia finansowego z urzędu miasta na kolejny rok jeżeli wcześniejsza dotacja nie została prawidłowo rozliczona. Otrzymaliśmy również dotację już za obecnej władzy w Nowym Sączu, ale jej nie przyjęliśmy. Chciałbym przypomnieć, że w poprzednich latach były prowadzone kontrole finansowe w OZPN. Uwag nie było. Robienie teraz afery jest co najmniej dziwne. Napisaliśmy do prezydenta pismo  z prośbą o wycofanie wniosku o zwrot pieniędzy. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj.

Jak informuje Antoni Ogórek, w czwartek odbędzie się posiedzenie Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

- Będziemy dyskutować o sprawie i podejmiemy stosowne decyzje - zapewnia.

Od 1 lipca decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej zlikwidowano okręgowe związki (w tym OZPN Nowy Sącz). OZPN-y zostały przekształcone w podokręgi.

Do tematu wrócimy niebawem.

Zmiany, zmiany... Reforma rozgrywek okręgowych w regionie

dts

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.