Radni jednomyślni ws. przyznania Tarczy Herbowej dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych ,,Sądeckie Hospicjum”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Sądeckie Hospicjum” zostanie odznaczone Tarczą Herbową ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – taką decyzję podjęli jednogłośnie rajcy na XXVI sesji Rady Miasta (20 grudnia).  – Jest to nasza chluba, duma Nowego Sącza i życzyłbym każdemu miastu, aby miało tak nieprawdopodobną placówkę, która otacza opieką osoby poważnie chore – mówił radny Maciej Prostko. 

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Leszek Zegzda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, związany od lat z ,,Sądeckim Hospicjum”.

–  Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić w imieniu grupy radnych projekt uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Towarzystwa Przyjaciół chorych ,,Sądeckie Hospicjum”. Jeśli państwo pozwolicie, przeczytam uzasadnienie projektu – rozpoczął radny Leszek Zegzda. – W 1999 r., a więc dokładnie 20 lat temu, z inicjatywy 26. szanowanych sądeczan powstało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”. Dziś, po 20-stu latach, można śmiało stwierdzić, że Towarzystwo wpisało się złotymi zgłoskami w najnowszą historię Nowego Sącza. Wystarczy przekazać kilka informacji, by potwierdzić szczególne miejsce tej organizacji w Nowym Sączu – kontynuował.

Jak zaznaczył, Towarzystwo Przyjaciół Chorych prowadzi tzw. hospicjum domowe, które objęło opieką ponad 750 osób. Towarzystwo wybudowało i oddało w 2012 roku do użytku hospicjum stacjonarne, w którym do tej pory przebywało ponad 1 500 pacjentów. Ze względu na profesjonalny poziom opieki nad chorymi, placówka cieszy się zasłużoną, bardzo wysoką opinią wśród mieszkańców.  Opieka ta jest kompleksowa, fizyczna, psychiczna i duchowa. Obejmuje potrzeby nie tylko chorych, ale również ich rodzin, a ogromne zaangażowanie personelu wzbudza powszechny szacunek i uznanie.

Radny przypomniał, iż pierwszym prezesem był dr Jerzy Gala (1999 – 2000), drugim – Roman Porębski (2000 – 2012), kolejnym – Leszek Zegzda (2012 – 2017). Od 2017 roku prezesurę objął Mieczysław Kaczwiński. Sprawuje ją do dziś. Bieżącą działalność Towarzystwa nadzoruje zarząd w składzie: Dominika Kroczek, Halina Haba, Małgorzata Broda, ks. Józef Wojnicki, Leszek Zegzda.

– Warto mocno podkreślić, że wokół idei hospicyjnej i Towarzystwa Przyjaciół Chorych powstało wiele inicjatyw, a liczne środowiska czynnie wspomagają jego działalność. Duża liczba wolontariuszy, liczona w setkach, uczestniczy w corocznej zbiórce na potrzeby sądeckiego hospicjum (Pola Nadziei). Sądeckie parafie umożliwiają realizację dobroczynnej akcji informując o tym w ogłoszeniach parafialnych. Od wielu lat w corocznym wydarzeniu, jakim jest akcja charytatywna „Ziarnko Gorczycy” znacząca liczba dobroczyńców wspiera bieżącą i inwestycyjną działalność Towarzystwa. Co roku ponad 3 500 sądeczan przekazuje 1 % odpisu podatkowego na działalność hospicjum stacjonarnego – mówił radny Koalicji Obywatelskiej.

Radny Zegzda czytając uzasadnienie podkreślał, iż bardzo wiele osób ofiarowuje swój czas, wspiera materialnie, wykonuje darmowe usługi dla placówki. Do chorych, szczególnie w okresach okołoświątecznych, przybywają szkoły, organizacje charytatywne i różne stowarzyszenia. Działalność Towarzystwa przerodziła się w ,,realny ruch społeczny”, który z jednej strony pomaga chorym i ich rodzinom, z drugiej strony – pełni ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą.

– Od lat animatorem i moderatorem tych wszystkich działań wokół ruchu hospicyjnego jest Mieczysław Kaczwiński, aktualny prezes i dyrektor Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Jana Pawła II.  Nie ma wątpliwości co do tego, że powołane 20 lat temu do życia Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” jest chlubą Nowego Sącza. Bez większej przesady można powiedzieć, że przez większość społeczeństwa naszego miasta traktowane jest jak swoje dziecko. Stąd wydaje się sprawą oczywistą, że w związku z pięknym jubileuszem 20-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” w pełni zasługuje na Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. W związku z tym wnosimy o podjęcie przedmiotowej uchwały – zakończył uzasadnienie projektu radny Leszek Zegzda.

Radni jednogłośni w sprawie 

Radna ,,Prawa i Sprawiedliwości” Ilona Orzeł zaznaczała, iż pod słowem ,,hospicjum” kryje się przyjaźń, gościnny dom i ciepłe przyjęcie.

– Ze swojej strony za tę przyjaźń i gościnność, którą państwo, jako stowarzyszenie, ale i każdy z osobna, dajecie człowiekowi choremu, chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Dajecie wsparcie choremu, ale i rodzinie, która niejednokrotnie nie może poradzić sobie w sytuacji choroby osoby bliskiej. Myślę, że nie wszyscy tutaj mają świadomość, jak trudna jest opieka nad chorym terminalnie i onkologicznie, bo do takich przypadków działalność hospicjum się przede wszystkim odnosi. To jest ciężka, trudna i samarytańska praca, całkowite oddanie się dla drugiego człowieka. Za to chcę serdecznie podziękować tym, którzy działają w stowarzyszeniu i życzyć zdrowia, by tym swoim zdrowiem mogli wspierać osoby chore. Wszystkiego dobrego – mówiła podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza.

Do dyskusji włączył się również radny ,,Koalicji Nowosądeckiej” Maciej Prostko. Podkreślał, iż to z jak ogromną empatią wykazują się wolontariusze, pracownicy Sądeckiego Hospicjum, wie każdy, kto miał tam swojego bliskiego, ale i każdy podopieczny.

– Moja babcia ostatnie dni spędziła w tym hospicjum i została otoczona niesamowitą, wspaniałą opieką. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, wszystkim zaangażowanym w działanie tej placówki, darczyńcom. Jest to nasza chluba, duma Nowego Sącza i życzyłbym każdemu miastu, samorządowi, aby miało tak nieprawdopodobną placówkę, która otacza opieką osoby poważnie chore – podsumował radny Prostko.

Krzysztof Głuc wywodzący się z klubu ,,Wybieram Nowy Sącz” (obecnie ,,PiS – Wybieram Nowy Sącz”) zaznaczał, iż rzadko zabiera głos, kiedy podejmowane są uchwały dotyczące przyznawania Tarcz Herbowych, bo rzeczy oczywiste nie wymagają dyskusji, jednak tym razem chce coś podkreślić.

– Sądeckie Hospicjum to przykład, jak organizacje pozarządowe mogą wspierać to, co ważne dla całych społeczności. To jest dzieło organizacji pozarządowej, która przez wiele lat je prowadzi. Robi to niezwykle profesjonalne, na najwyższym poziomie, pokazując, że organizacje pozarządowe też mogą wspiąć się na wyżyny tego, co nazywamy usługą publiczną wysokiej jakości. Chcę podziękować także byłemu radnemu kilku kadencji Mieczysławowi Kaczwińskiemu, który z znakomity sposób prowadzi hospicjum oraz wszystkim pracownikom. Chciałbym zaapelować do prezydenta, radnych, jak i mieszkańców, żeby to hospicjum po prostu wspierać słowem, gotówką, czynem, bo naprawdę warto – zakończył wiceprzewodniczący rady Krzysztof Głuc.

Do podziękowań również dołączył radny ,,Koalicji Obywatelskiej” Grzegorz Fecko, zaznaczając, iż wcześniej pacjenci i ich rodziny tułały się poza Nowym Sączem, po innych tego typu instytucjach, by szukać wsparcia.

– Było to wielkie utrudnienie. Państwo nie tylko pomagacie pacjentom, ale przed wszystkim rodzinom. To wielka pomoc, ulga i kto spotkał się z tym zjawiskiem, dobrze wie, na czym to polega  i myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Jeszcze raz dziękuję, zarówno od siebie, ale i wszystkich, którzy to cenią, a sądzę że cenią wszyscy w naszym mieście – dodał radny Fecko.

Radny Krzysztof Ziaja z ,,Kolaicji Nowosądeckiej” podczas wystąpienia stwierdził, iż chciałby wybiec w przyszłość i zastanowić się nad dalszym rozwojem placówki.

– Nie muszę przekonywać jak bardzo jest potrzebne hospicjum w Nowym Sączu. Przyszłość jest taka i okoliczności, w których funkcjonujemy, że ludzi potrzebujących jest coraz więcej i z roku na rok przybywa. Ci którzy chcą się dostać do hospicjum muszą czekać w kolejce. To pokazuje, że zapotrzebowanie społeczne na tego typu usługi jest bardzo duże. Słyszymy, że planowana jest rozbudowa Sądeckiego Hospicjum o kolejnych około 50 miejsc. Jest to dalece niewystarczające. W tym miejscu chciałbym zaapelować do koleżanek i kolegów radnych, abyśmy ideę rozbudowy sądeckiego hospicjum wspierali z całego serca. Doprowadźmy do tego, aby hospicjum udało się rozbudować – mówił radny Ziaja.

Głos w dyskusji zabrał również wiceprzewodniczący rady Artur Czernecki. Zaznaczał, iż hospicjum czyni na co dzień tyle dobra, że trudno to zmierzyć jakąkolwiek miarą.

– Chciałbym w tym miejscu podziękować byłemu marszałkowi Leszkowi Zegzdzie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale jest to w większości jego zasługa. Jego czynne starania, aby pozyskać środki na ten cel, przechyliły szalę do podjęcia inicjatywy budowy hospicjum.  Chciałbym wyrazić wdzięczność Mieczysławowi Kaczwińskiemu, Leszkowi Zegzdzie, pracownikom, wolontariuszom,  lekarzom za to dobro, które czynicie na co dzień. Kto zetknął się z hospicjum, zdaje sobie sprawę z tego, że jest to dla chorych światełko na powrót do życia i zdrowia – stwierdził wiceprzewodniczący Czernecki.

Dodał również, iż często bywa tak, że poprzez pobyt w hospicjum, chorzy odzyskują siły i zdrowie. Na zakończenie swojego wystąpienia na ręce radnego Leszka Zegzdy złożył wyrazy szacunku i uznania za trud, jaki cała załoga wkłada w działalność placówki. Wspomniał również o śp. Zofii Kubisz-Pajor, która miała również swój udział w istnieniu hospicjum.

Radny Wojciech Piech także dołączył do gratulacji i podziękowań. Podkreślał, iż budowa Sądeckiego Hospicjum została zwieńczona dzięki wysiłkowi całego długiego łańcucha ludzi dobrej woli.

– Część z tych osób została dzisiaj wymieniona, ale dużym niedopatrzeniem byłoby, gdybyśmy w tym łańcuchu ludzi dobrej woli nie wymienili byłego prezydenta naszego miasta Ryszarda Nowaka, który w 2009 roku w imieniu władz miasta przekazał 60- arową nieruchomość na rzecz hospicjum, tworząc warunki, aby na tym terenie, mogło powstać placówka. Jak pamiętam i jak wiem, zawsze szczerze, z zaangażowaniem wspierał tę inicjatywę, co może potwierdzić i przewodniczący Leszek Zegzda i dyrektor Mieczysław Kaczwiński – podkreślał radny klubu ,,PiS-Wybieram Nowy Sącz”.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał radny Leszek Zegzda, który poinformował, iż wkrótce zarząd hospicjum uzyska pozwolenie na rozbudowę drugiego skrzydła budynku. Po tym radni przystąpili do głosowania. Jednomyślnie przyjęli projekt uchwały i tym samym zgodzili się na nadanie Towarzystwu Przyjaciół Chorych ,,Sądeckie Hospicjum” Tarczy Herbowej ,,Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.