Studia podyplomowe jeszcze w tym roku! PWSZ uczy zarządzania ochroną zdrowia i zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe jeszcze w tym roku! PWSZ uczy zarządzania ochroną zdrowia i zasobami ludzkimi

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 już za nami, jednak osoby myślące o własnym rozwoju i karierze mają nadal szanse na podjęcie kształcenia jeszcze w tym miesiącu. Umożliwiają to studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – są jeszcze ostanie wolne miejsca.

Aby skorzystać z tej szansy i podjąć kształcenie należy skontaktować się sekretariatem instytutu, w którym realizowany jest program nauczania.

Uczelnia zaprasza w szczególności na dwa kierunki realizowane w Instytucie Ekonomicznym PWSZ: Zarządzanie w ochronie zdrowia i Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia adresowane są do osób: będących lub planujących zostać menadżerami służby zdrowia lub pracownikami wydziałów zdrowia, a także do lekarzy, ordynatorów, pielęgniarek, pracowników działów administracji, zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych oraz osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Studia mają bardzo wartościową strukturę przedmiotów, pozwalających na przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania placówkami w ochronie zdrowia, w tym przedstawienie aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzania personelem. Pozwalają także wykształcić umiejętności planowania rozwoju placówek służby zdrowia, kierowania zespołami ludzkimi, dokonywania oceny funkcjonowania danego podmiotu medycznego  i doskonale jakość własnej pracy. Absolwent studiów będzie gotowy do samodzielnej i twórczej pracy na stanowiskach kierowniczych.

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowany jest absolwentom wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, chcących uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz do pracowników podmiotów gospodarczych, administracji samorządowej i rządowej, którzy zajmują się zagadnieniami, związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Osoby kończące te studia podyplomowe będą znały podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania organizacji publicznych i przedsiębiorstw oraz rozumiały wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na sukces organizacji. Zdobędą odpowiednią wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz będą potrafiły analizować, prognozować i rozwiązywać problemy wynikające z procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym wymiarem tych umiejętności będzie zdolność kierowania personelem przy zastosowaniu odpowiednich przepisów prawa. Absolwenci będą również przygotowani do przyjmowania różnych ról społecznych, wynikających z procesu zarządzania zespołem ludzkim w organizacji. Podczas studiów wzmocnią także swoje umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się ze współpracownikami i udzielania rzetelnej informacji zwrotnej.

Obydwa kierunki  studiów trwają dwa semestry, przez co już po roku można cieszyć się nowymi umiejętnościami i dyplomem. Więcej informacji na stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl

tekst sponsorowany

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about przygotowania Ewy Novel do finału Szansy na sukces

Nowy rozdział w życiu Ewy Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.