Promocja wydawnictwa „Zamek Królewski w Nowym Sączu”

Promocja wydawnictwa „Zamek Królewski w Nowym Sączu”

15 września 2023 r. w bibliotecznej czytelni odbyła się promocja książki „Zamek Królewski w Nowym Sączu (około 1300-1611)” autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Rajmana, autora ponad 220 opracowań, w tym siedmiu książek i „Encyklopedii średniowiecza”.

Podczas spotkania, które poprowadził historyk Grzegorz Olszewski,  prof. dr hab. Jerzy Rajman wygłosił odczyt dotyczący mało znanych faktów z historii królewskiej rezydencji w Nowym Sączu.

W rozmowie na temat najważniejszego zamku ziemi sądeckiej wzięli również udział:  Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Jarosław Suwała Prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Kierownik Katedry Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jako badacz i wykładowca zajmuje się historią średniowiecza. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dziejów miast, mieszczaństwa Krakowa, relacji Górnego Śląska z Małopolską i historii Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zakonów i ich oddziaływania na społeczeństwo. Podejmuje badania naukowe nad duchowością widzianą poprzez wezwania i kulty świętych. Wybijającą się grupę w jego dorobku zajmują artykuły o średniowiecznej historii Miechowa, a także poświęcone dawnemu budownictwu organowemu.

źródło i zdjęcia: SBP

Share on twitter
Share on facebook