Nowy Sącz. Już w przyszłym roku przy ul. Kościuszki będzie działać uczelniane prosektorium

Nowy Sącz. Już w przyszłym roku przy ul. Kościuszki będzie działać uczelniane prosektorium

Umowa na adaptację budynku prosektorium podpisana. Studenci kierunku lekarskiego skorzystają z niego już w przyszłym roku Firma Budowlano-Remontowa „PIÓRO” Sp. z o.o. z podsądeckiej Maciejowej wykona „Adaptację istniejącego budynku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na cele obiektu dydaktycznego, w tym: dział patomorfologii”. Koszt prac to 8 154 900 zł. Z prosektorium będą korzystać studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Przedmiotem ogłoszonego w marcu 2024 roku zamówienia było wykonanie „Adaptacji istniejącego budynku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na cele obiektu dydaktycznego, w tym: dział patomorfologii”. W przetargu zostały złożone cztery oferty (jedna z nich została odrzuconych), zaś najkorzystniejsza okazała się propozycja Firmy Budowlano-Remontowej „PIÓRO” Sp. z o.o. Koszt prac, na wykonanie których firma ma pół roku, to 8 154 900 zł brutto.

We wtorek 14 maja w Sali Senackiej Rektoratu ANS podpisano umowę wraz z wykonawcą zadania. Stosowne podpisy złożyli JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Prezes Tadeusz Pióro, a podczas podpisania dokumentów obecni byli również: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (od 1 września 2024 nowy Rektor Uczelni) oraz mgr Rafał Góra – Kanclerz ANS.

Znajdujący się przy ul. Kościuszki 2 parterowy budynek „D” ma powierzchnię około 240 m2, która w zupełności wystarczy do zaadaptowania go do celów prosektorium wraz z odpowiednim zapleczem. Równocześnie tuż obok będą trwały prace nad kilkukondygnacyjnym budynkiem (już bez poziomu -1), w którym znajdą się laboratoria i sale wykładowe dla studentów kierunków medycznych. Aktualnie Pracownia architektoniczna BOŃCZA STUDIO Bożena de Bończa Tomaszewska z Sierczy pod Wieliczką wykonuje dokumentację projektową.

Przypomnijmy, w roku akademickim 2023/2024 kierunek lekarski w Nowym Sączu studiuje 48 osób. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu prowadzi również studia na kierunkach: ratownictwo medyczne (studia I stopnia), dietetyka (I stopień), pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), a w planach ma również poszerzenie swojej oferty o nowe kierunki: położnictwo i dietetykę II stopnia. Dodatkowo w sąsiednim Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie realizowane są studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

źródło informacji i zdjęć: zespół prasowy ANS

Czytaj też:

Wczorajszy film z przejazdu kolejowego w Barcicach. Widoczność niemal zerowa [VIDEO]

Reklama