Pokochaj Sądeckie Pejzaże – plener malarski akwarelowy

Pokochaj Sądeckie Pejzaże – plener malarski akwarelowy

Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich zamierza zorganizować, po raz pierwszy na Ziemi Sądeckiej, Plener Malarski Akwarelowy oraz związane z Plenerem wystawy i spotkania z mieszkańcami.

–  W miejscu pełnym unikatowej i znakomitej architektury i atmosfery dla malarstwa plenerowego chcemy zorganizować spotkanie Artystów Akwarelistów. Motywem przewodnim będzie piękno architektury i pejzażu Ziemi Sądeckiej – wyjaśnia Krzysztof Rodak.

– Chcemy pokazać malowniczość krajobrazów, miast, miasteczek i wsi Regionu, z jego historią i wielokulturowością. W czasie pleneru planujemy zorganizowanie dwóch wystaw. Pierwsza, trwająca przez cały plener będzie prezentować wcześniejsze prace uczestników, dla przedstawienia ich stylu i techniki. Druga wystawa, poplenerowa, tzw. „mokra” pokazujące prace powstałe w czasie trwania pleneru – zakończy go.

Otwarcia obydwu wystaw, w formie wernisaży, dostępne będą dla wszystkich zainteresowany osób. Opowiemy o naszym Stowarzyszeniu, przedstawimy uczestników i postaramy się przybliżyć zgromadzonym mieszkańcom technikę akwarelową – technikę piękną, trudną, ale również niepowtarzalną i wszechstronną. Mamy też w planie prowadzenie warsztatów i demonstracji dla zainteresowanych członków lokalnych społeczności. W czasie trwania Pleneru zorganizujemy spotkanie z reżyserem filmowym Panem Robertem Glińskim, połączone z projekcję jednego z Jego filmów. Będziemy organizować wycieczki i zwiedzania, aby uczestnicy Pleneru mogli jak najpełniej poznać Region. Wierzymy, że nasz Plener będzie dla Powiatu Sądeckiego i wszystkich Nas wspaniałym wydarzeniem i dobrą promocją dla Sądecczyzny.

 

Share on twitter
Share on facebook