Podstawówka - "jedynka", Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy do likwidacji?

To może być początek końca Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu im. Adama Mickiewicza, Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej mieszczącego się przy ul. Nadbrzeżnej, oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z siedzibą przy ul. Lenartowicza 4. Na najbliższą sesję rady miasta przygotowano projekty uchwał, które - jeśli zyskają akceptację radnych - przypieczętują likwidację wymienionych placówek. Sesja odbędzie się 29 stycznia. Uchwały przygotowane zostały na wniosek prezydenta Nowego Sącza.

Autorzy projektu uchwały dotyczącej likwidacji "jedynki" uzasadniają, że do szkoły uczęszcza zbyt miało uczniów i wiele sal lekcyjnych pozostaje niewykorzystanych. Przekonują, że uczniowie ci powinni wypełnić  klasy pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Funkcjonowanie placówki zdaniem wnioskodawców generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty.

"Szkoła dysponuje 14 salam lekcyjnymi, co oznacza, że z dniem 1 września 2019 r., z chwilą wygaszenia gimnazjum, pozostaje niewykorzystanych 7 sal. Należy również zauważyć, że funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 1 oddziały są małoliczne, np. klasa III-16 uczniów, klasa VI-15. Z powyższego należy wywieść, że konieczna jest racjonalizacja sieci szkolnej, która przełoży się na obniżenie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych. Działanie takie jest w pełni zgodne z zasadami celowego, rzetelnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych"- czytamy w uzasadnieniu.

Radni będą również dyskutować o przyszłości Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77, likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Lenartowicza 4 oraz Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu. Wszystkie te placówki miałby przestać istnieć z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

W uzasadnieniu napisano, że zmiany nie wpłyną negatywnie na działalność pozalekcyjną adresowaną do uczniów. Dzieci będą mogły bowiem korzystać z takiej samej oferty w swoich szkołach macierzystych.

Do władz miasta wystosowany został już list napisany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, w którym proszą o wycofanie się z pomysłu likwidacji.

Głosy rozczarowania docierają także od osób, które od wielu lat angażowały się w kształtowanie sportowych pasji sądeckich dzieci.

Przykro czytać, że to, czemu oddałam całe swoje serce i w rozwój czego włożyłam tak wiele pracy może zostać zakończone jedną uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza. Z przykrością informuję o projekcie rozwiązania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, a wraz z nim - zakończenia zajęć nauki pływania dla dzieci klas III Szkół Podstawowych w dotychczasowej formule. Coś się kończy, ale mam nadzieję coś lepszego się zacznie - podzieliła się  swoim żalem pani trener Agnieszka Brzeska.

MAGIK MAŁA

2 comments

  1. Halina 25 Styczeń, 2019 at 03:50 Odpowiedz

    No i bardzo dobrze, zaraz przez planty od jedynki jest dwójka, w której się te dzieciaki pomieszczą, a utrzymanie tej podstawówki kosztuje 500 tys. zł rocznie. Jasne, że nauczycielom będzie przykro bo potracą posady – ale to co, reszta mieszkańców płaci podatki po to, żeby kilka magistrów mogło zatrzymać pracę w szkole, która jest niepotrzebna? Gdzie sens gdzie logika

Wypowiedz się w tej sprawie